Hopp til innhold

Samfunnskunnskap

Økonomi, arbeids- og samfunnsliv

Dette emnet tar for seg hvordan samfunns- og arbeidslivet vårt har endret seg, og hvordan det er organisert i dag. Et viktig begrep i denne sammenhengen er den nordiske samfunnsmodellen. Vi skal også se på hvordan personlig økonomi og forbruk kan påvirke grupper og samfunnet.

Organisering av samfunns- og arbeidslivet

Har du en jobb, så er du en arbeidstaker. Den som har ansatt deg, eller er lederen din, er arbeidsgiver. Arbeidslivet er organisert gjennom arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner.

Læringsressurser

Organisering av samfunns- og arbeidslivet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter