Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva gikk galt på Island?

I 2008 opplevde verden en finanskrise. På Island ble krisen spesielt alvorlig. Hva gikk galt?

Se NRK-klippet fra 2009 om følgene av finanskrisa på Island.

Finn informasjon om finanskrisa i 2008 generelt og krisa på Island og i Norge spesielt. Finn ut følgende:

  1. Hva var de viktigste årsakene til finanskrisa i 2008?
  2. Hva skjedde på Island?
  3. Hva er de viktigste grunnene til at det gikk så galt på Island?
  4. Den nordiske samfunnsmodellen bygger på trepartssamarbeid, velferdsstaten og økonomisk styring. Hvordan kan disse politiske verktøyene bidra til å forebygge kriser i økonomien, og gjøre et samfunn bedre rustet til å takle dem hvis de oppstår?
  5. Hva kunne man gjort annerledes på Island for å forhindre at krisen skulle slå så hardt ut der?
  6. Hvordan gikk det i Norge?
  7. Hva er de viktigste forskjellene på Island og Norge når det gjelder finanskrisen i 2008?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 24.06.2020

Læringsressurser

Den nordiske samfunnsmodellen