Hopp til innhold

Fagstoff

Velferdsstaten

Velferdsstaten skal fungere som en forsikring om noe går galt og sikre alle lik mulighet til utdannelse.
Kvinnelig lege sjekker øret til en gutt. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er velferdsstaten?

I den norske velferdsstaten tar vi vare på innbyggerne slik at alle er sikret et minimum av levestandard, uavhengig av egen eller foreldrenes inntekt. Velferdsstaten har vært kjempet fram politisk over lang tid, spesielt i etterkrigsårene.

Mange bruker uttrykket «velferdsstat fra vugge til grav», men hva ligger i det? Alle foreldre har rett til betalt foreldrepermisjon eller økonomisk støtte. Barn og unge har rett til barnehage og skolegang finansiert av staten. Vi har rett til behandling hos en fastlege, og vi mister ikke nødvendigvis lønnen dersom vi blir syke og må være borte fra arbeidet. Dette er bare noen av elementene som inngår i begrepet velferdsstat.

Alle som er bosatt i Norge er medlem i folketrygden, og hvis du er i arbeid eller mottar pensjon, går en del av skatten din til trygdeavgift. Som medlem av folketrygden har du rett på en del velferdsgoder, som for eksempel:

  • alderspensjon
  • arbeidsledighetstrygd
  • uføretrygd
  • sykepenger
  • arbeidsavklaringspenger

Tenk over:

På hvilke måter har velferdsstaten hjulpet deg fra du ble født og fram til i dag?

Velferden blir finansiert blant annet gjennom skatter og avgifter som vi alle må være med på å betale inn til fellesskapet. Slik sett sikres velferdsstaten gjennom arbeidet som blir utført rundt om i landet. Men det blir problematisk når færre er i inntektsgivende arbeid, samtidig som folk lever stadig lenger.

Det skal lønne seg å jobbe

Mange av dagens velferdsordninger får man ta del i gjennom å jobbe. Du får rett til arbeidsledighetstrygd, sykepenger og svangerskapspermisjon. Det har ført til at Norge er et av de landene i verden hvor flest kvinner jobber, og vi har høye fruktbarhetstall. Dette igjen er med på å finansiere velferdsgodene. Slik får nemlig staten inn flere skattekroner, og det skapes økonomisk vekst.

Hvorfor har vi en velferdsstat?

Den grunnleggende tanken bak velferdsstaten er at staten har påtatt seg ansvaret for å sikre velferden til alle i samfunnet. Blant annet skal de som ikke er i stand til å forsørge seg selv, sikres livsopphold.

Bak denne tankegangen ligger det et ønske om å unngå konflikter i samfunnet og dermed utvikle samfunnet videre. Når vi har en stat som sikrer en økonomisk, så vil det være lettere for noen å ta økonomiske sjanser og dermed skape økonomisk vekst. Det vil også være lettere å få til omstillinger i samfunnet. Et eksempel her er den globale økonomiske krisen i 2009 eller korona-pandemien i 2020.

Undersøk!

Ta for deg en krise som Norge har opplevd i nyere tid, og finn eksempel på ett eller flere ekstraordinære velferdstiltak som ble satt i verk.

Relatert innhold

Hvilke utfordringer vil velferdsstaten møte i fremtiden? Er det penger igjen til deg når du blir gammel?

Den norske velferdsstatens mål var å sikre alle norske innbyggere et økonomisk sikkerhetsnett.

CC BY-SASkrevet av Leonhard Vårdal og Jan Erik Auen.
Sist faglig oppdatert 04.08.2020

Læringsressurser

Den nordiske samfunnsmodellen