Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Fremtidens velferdsstat

Er det penger igjen til deg når du blir gammel og skal leve av alderspensjon?

Se videoen og gjør oppgavene under.

  1. Hva er de viktigste grunnene til at det blir vanskelig å opprettholde den norske velferdsstaten i fremtiden?
  2. Nils August Andresen i tidsskriftet Minerva og Ebba Boye fra Manifest Analyse er enige i at velferdsstaten vil møte utfordringer i nær fremtid, men de har litt ulikt syn på hvordan dette kan løses. Hva er forskjellen på deres forslag til løsninger?
  3. Minerva og Manifest har en politisk tilhørighet på hver sin side av den politiske /-aksen. Undersøk hvilken side i politikken Minerva og Manifest tilhører.
  4. Hvordan kan deres ulike politiske ståsted forklare forskjellene i Andresens og Boyes forslag til løsninger på problemet?
CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 25.06.2020

Læringsressurser

Den nordiske samfunnsmodellen