Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Omsorg og omsorgssvikt

Omsorg er noe alle trenger. Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det bidrar til å skape trygghet og trivsel og er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling.

Tilpasset omsorg

I arbeidet med barn og unge skal du tilpasse omsorgen til den enkelte. Barn og unge er forskjellige og har ulike behov. Etter hvert som barna blir eldre og utvikler seg, endrer også behovene deres seg. En barne- og ungdomsarbeider må derfor kunne tilpasse omsorgen til barns utvikling og alder.

Læringsressurser

Tilpasset omsorg