Hopp til innhold

Oppgave

Barn i sorg

Sorg er en normal og naturlig reaksjon på hvilket som helst tap. De følelsesmessige reaksjonene barn får, er normale og naturlige. Barn og unge har ulike forutsetninger for å håndtere sorg.

Oppgaver

  1. Hvordan bør du snakke med barn som opplever sorg?
  2. Hvorfor er åpenhet bra?
  3. Hva er en sorggruppe?
  4. Hva er fordelene med at barna får snakke med andre om det de har opplevd?
  5. Ofte er det vanskelig for oss å se at barn har det vanskelig. Hvorfor er det slik?
  6. Hvordan skal man oppføre seg mot barn i sorg?
  7. Diskuter hva dere kan gjøre for å hjelpe barn i sorgprosessen.
Sist faglig oppdatert 04.11.2020
Skrevet av Guri Bente Hårberg og Gro Nedberg Grønlid

Læringsressurser

Tilpasset omsorg