Hopp til innhold

Yrkesliv i barne- og ungdomsarbeiderfag (HS-BUA vg2)

Omsorg og omsorgssvikt

Omsorg er noe alle trenger. Ifølge barnekonvensjonen har barn rett til omsorg og beskyttelse mot vold og overgrep. Omsorg skal prege alle situasjoner i hverdagslivet. Det bidrar til å skape trygghet og trivsel og er en viktig forutsetning for barns læring og utvikling.

Omsorg i praksis

Alle trenger omsorg. Det handler om å bry seg om og ta vare på andre gjennom ord og handlinger. Omsorg er viktig for at barn og unge skal oppleve trygghet og ha det bra. En omsorgsfull væremåte vil virke positivt på barn og unges trivsel og utvikling.

Læringsressurser

Omsorg i praksis