Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

De stille barna

Som barne- og ungdomsarbeider skal du gi alle barn og unge god og alderstilpasset omsorg. Ei gruppe barn og unge det er lett å glemme i en hektisk hverdag, er de stille barna. Hvordan skal vi gi god omsorg til barn og unge som er stille?

CASE

Du jobber med et barn (velg selv alder). Du har observert at barnet går mye alene og foresatte har fortalt at barnet heller ikke er sammen med noen på fritiden. Barnet er lite delaktig i aktiviteter og tar ingen kontakt med andre barn og voksne. Du og kollegaene dine opplever barnet som sosialt tilbaketrukket. Du har observert at noen andre barn har prøvd å ta kontakt, men at det nå virker som de ikke lenger er interessert i kontakt.

Du vet at det er ikke attraktivt å leke med noen som ikke tar initiativ eller viser lite engasjement. Et stille barn som ikke gir respons, kan oppfattes som uinteressert. Den stille atferden kan hindre vennskap og sosiale erfaringer, noe som er viktige beskyttelsesfaktorer for barn og unge.

Hva må du gjøre for å gi barnet god omsorg?

Oppgaver

 1. Gå sammen i grupper på fire. Først diskuterer to av dere de ulike punktene under. De andre to lytter til det som blir sagt, og noterer stikkord (fem minutter).  Diskuter hvordan du vil vise barnet at du

  1. er der for det

  2. har tid til det

  3. ønsker å være til hjelp

  4. aldri gir opp

  5. vil barnet vel

  6. ønsker å få til et godt samspill

  7. ønsker å finne ut hva som ligger bak den stille atferden

  8. ønsker å være i barnets liv (Hvordan viser du det ved hjelp av kroppsspråket ditt?)

  Diskuter også hvordan du vil veilede barnet i sosiale ferdigheter.

 2. Bytt så side og la de andre to reflekterer rundt de samme punktene (fem minutter).
 3. Avslutt med å skrive ned konkrete handlinger dere vil gjøre for å gi dette barnet god omsorg (ti minutter). Del det med klassen.
CC BY-SASkrevet av Riborg Anna Ringereide. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 02.11.2020

Læringsressurser

Tilpasset omsorg