Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan utøve alderstilpasset omsorg?

Barn og unge vokser, utvikler seg og modnes ulikt, men alle har behov for omsorg. Hvordan endres behovet for omsorg med alderen? I denne oppgaven skal du finne ut og reflektere over hvordan du kan vise omsorg for barn i ulik alder og med ulik væremåte.
En mann og en gutt ordner grønnsaker sammen i en kasse i hagen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgaver

 1. I denne oppgaven skal du beskrive konkret hva du vil gjøre for å vise omsorg for barn i ulik alder. Ta for deg noen hverdagssituasjoner, for eksempel mottakelse, lek, aktivitet, påkledning, toalett-/stelle-/vaskesituasjoner, soving/hvile, samvær, måltid, avskjed.

  1. Hvordan utøve omsorg for barn mellom 1 og 3 år?
  2. Hvordan utøve omsorg for barn mellom 3 og 5 år?
  3. Hvordan utøve omsorg for barn og unge mellom 6 og 12 år?
  4. Hvordan utøve omsorg for ungdom mellom 12 og 18 år?
 2. Erik Erikson (1902–1994) er kjent for sin teori om personlighetsutvikling. Han mente at barns personlighet utvikles i samspill med omgivelsene. Han delte menneskets utvikling inn i åtte ulike stadier/faser. Ifølge Erikson har hver fase i livet sine kriser og muligheter. Hvordan barnet blir møtt av voksne, får betydning for om krisen får et godt eller dårlig utfall for barnets identitetsutvikling. Det er viktig å merke seg at alle krisene er til stede hele livet, men Erikson mente at de var mer framtredende på spesielle alderstrinn.

  Hvordan kan du utøve god omsorg for barn i ulik alder sett i lys av Eriksons psykososiale teori? Målet er å styrke barnets utvikling slik at det ikke får et negativt utfall i de ulike fasene. Bruk gjerne ulike hverdagsaktiviteter når du beskriver hva du kan gjøre. (For å repetere Eriksons psykososiale teori, kan du se på fagstoffet fra Vg1 som ligger nederst på denne siden.)

  1. Hvordan utøve omsorg slik at barnet utvikler tillit i stedet for mistillit når det er under 1 år?
  2. Hvordan utøve omsorg slik at barnet utvikler selvstendighet i stedet for skam og tvil når det er mellom 1 og 2 år?
  3. Hvordan utøve omsorg slik at barnet utvikler initiativ i stedet for skyldfølelse når det er mellom 3 og 5 år?
  4. Hvordan utøve omsorg slik at barn og unge utvikler arbeidsevne og følelse av dyktighet i stedet for underlegenhet eller mindreverdighetsfølelse når de er mellom 6 og 12 år?
  5. Hvordan utøve omsorg slik at ungdom utvikler en positiv identitet i stedet for at det oppstår en identitetsforvirring eller rollekonflikt når de er mellom 12 og 18 år?
 3. Barn og unge er ulike og har ulikt temperament og væremåte. Barns medfødte temperament påvirker relasjonen til omsorgspersonene, og vi voksne reagerer ulikt på dem. Det er viktig at vi voksne legger til rette for at alle barn får gode betingelser, selv om de har ulike temperament.

  1. Hvordan utøve omsorg når barn og unge er stille, rolige og forsiktige?
  2. Hvordan utøve omsorg for barn og unge som viser utagerende og aggressiv atferd?
  3. Hvordan utøve omsorg for barn og unge som handler impulsivt og er aktive?
 4. Del det du har skrevet, med en eller to medelever. Diskuter de ulike måtene å utøve omsorg på for barn og unge i forskjellig alder og med ulikt temperament.
 5. Diskuter hvorfor tilknytning er en viktig del av omsorg.
 6. Diskuter hvorfor det er så viktig å ha godhet for barn og unge.
 7. Lag en plakat med overskriften: "God omsorg på videregående skole".

  Innholdet i plakaten skal beskrive hva ungdom på videregående trenger av omsorg for å ha det bra på skolen. Vær konkret. Hva må medelever og voksne gjøre for at skolen skal være et trygt sted, slik at ungdom tør å utforske slik at læring skjer?



  Når dere utformer plakaten, er det fint om dere bruker gode bilder som illustrerer teksten dere har skrevet. Denne plakaten kan dere gjerne henge opp på flere plasser på skolen for å gi informasjon om hva ungdom trenger av omsorg på skolen.

Relatert innhold

I denne e-forelesningen kan du lære om Erik Eriksons modell for psykososial utvikling fra fødsel til død.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 08.12.2020

Læringsressurser

Tilpasset omsorg