Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Gartner

Gartnernæringa har ei viktig rolle som produsent av mat, varer og tjenester. Gartneren har arbeidsoppgaver i veksthus, på friland, på grøntarealer og i hagesenter. I dette emnet lærer du om gartnernæringa og de arbeidsoppgavene en gartner har.

Gartnerens arbeidsoppgaver

Gartneren har praktiske arbeidsoppgaver knyttet til produksjon av planter, innhøsting og pakking. I dette emnet lærer du om arbeidsoppgaver en gartner kan ha. Planter og planteprodukter produseres både som næringsmidler og til bruk i tilknytning til kultur og opplevelser.

Læringsressurser

Gartnerens arbeidsoppgaver