Hopp til innhold

Fagstoff

Plantevalg

I parker og hageanlegg er det vi mennesker som bestemmer hvilke planter som skal vokse. For å plante de rette plantene trenger vi kunnskap om voksestedet og hva slags krav ulike planter har. Vi må også ta hensyn til hva som er målet med plantinga.

Noen ville plantearter vokser rett på stein. Bergarten kan inneholde de mineralene som gir riktig næring til akkurat den plantearten. Andre planter foretrekker skyggefulle vokseplasser, mens andre igjen vil ha full sol hele dagen. Dette er eksempler på naturlige vekstforhold vi prøver å gjenskape når vi planter kulturplanter inn i hager og parkanlegg.

Hekk og trær som skaper le i en hage. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Levegetasjon

Planter kan brukes som le for vind. Leplanting bremser vindeffekten i en avstand fra beplantinga på 30 ganger høyden på leet. En hekk som er 2 meter høy vil dempe vind i en avstand på opp mot 60 meter. Det kommer litt an på lengden på hekken og vindretningen.

Hekk bør stå vinkelrett på den vanligste vindretningen for å gi best effekt.

Her kan vi bruke både vintergrønne og løvfellende planter. En hekk kan være både klippet og fri, så her er det mange valgmuligheter. Fri hekk er i denne sammenheng en hekk som får gro fritt uten årlig beskjæring. En slik hekk vil likevel ofte ha tettere intervall for beskjæring enn solitærbusker i hagen.

Ulike typer planter

Solitærbusker er større busker som kan stå alene. Enten som en stor busk, eller stammet opp som et mindre tre.

Buskbeplantning kan variere i høyde fra 0,5 til 5 meter. Så her er det mange variasjonsmuligheter.

Trær kan også brukes som leplanter. Ofte ønsker vi da lav greinsetting. Her er det viktig å tenke på hvor treet er plassert.

Vi kan også bruke stauder og sommerblomster i hager og anlegg.

Hva må vi tenke på når vi velger planter?

Det beste er om vi kan ha mulighet for å sjekke lysforhold, jordsmonn, tørke, fuktighet og hvor utsatt området er for vind.

Plantenes prydverdi som blomstringstid, blomster, bladfarge og form er også viktige hensyn å ta. Vi har også ofte en kunde som har tanker, ønsker og behov når det gjelder hvordan hagen eller anlegget skal se ut.

Ut fra disse opplysningene sammen med informasjon om for området kan vi sette opp gode forslag til planter som kan trives på plassen.

Det er også viktig at vi velger planter som har riktig . Planter produsert i Skandinavia og særlig i Norge er spesielt godt egnet for norske forhold.

Lapp som henger på en busk med opplysninger om planta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bildet over viser en etikett på ei plante. På etiketten finner vi mange opplysninger om planta:

 • Latinsk navn: Salix euxina 'Bullata' E. (Slekt, art og sort) E = Eliteplante, som betyr planter dyrket for norsk klima.
 • Norsk navn: Skjørpil
 • Beskrivelse av formen på treet
 • Voksekrav
 • Høyde: Mellom 8 og 10 meter
 • Hardførhet: Vinterherdighet H6–H7. Det betyr at den kan vokse langs hele kysten og innover mot dalstrøka på Østlandet, langs kysten opp mot Troms.

Hva er tanken med vegetasjonen?

 • Tenk plassering. Hvor skal vi plante?
 • Hvilke krav stiller vokseplassen til de plantene vi skal ha der?
 • Plantene må kunne å stå med røttene i vann, opp mot 24 timer. De må i perioder også tåle sterk tørke.
 • Skal planta skape le, gi skygge, skape rom, hindre erosjon, skape gode jordforhold for infiltrasjon av vann eller bare være vakker?

Finn ut mer:

 1. Utforsk klimasonekart og plantelister på nettsida til Eliteplanter.
 2. Hvilken klimasone er det i området der du bor?
 3. Finn eksempler på planter som kan brukes i denne klimasonen.
CC BY-SASkrevet av Kari Anita Gram.
Sist faglig oppdatert 14.05.2020

Læringsressurser

Gartnerens arbeidsoppgaver

Fagstoff