Hopp til innhold

Naturbasert produksjon og tjenesteyting (NA-NAB vg1)

Gartner

Gartnernæringa har ei viktig rolle som produsent av mat, varer og tjenester. Gartneren har arbeidsoppgaver i veksthus, på friland, på grøntarealer og i hagesenter. I dette emnet lærer du om gartnernæringa og de arbeidsoppgavene en gartner har.

Gartneryrket – planteproduksjon

Gartneren produserer planter og planteprodukter på friland, på karplanteplassen og i regulert klima. Dette emnet handler om planter, ulike vekstfaktorer og om bygninger, tekniske installasjoner, maskiner, redskaper og utstyr gartneren trenger i planteproduksjonen.

Læringsressurser

Gartneryrket – planteproduksjon