Oppgave: Arbeidsoppdrag

Gruppeoppgave om ytre og indre salgsmiljø

Publisert: 14.03.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Sandvika kjøpesenter

Gruppeoppgave:

Lag en tabell med fem kolonner. I første kolonnen plasserer dere de ulike elementene i det indre og ytre salgsmiljøet. I kolonne 2, 3 og 4 skriver dere «godt», «greit» og «dårlig». I kolonne 5 setter dere av plass til å kommentere tiltak og så videre. Dere kan fortsette på tabellen nedenfor.

Alle i gruppen tar med seg hvert sitt vurderingsskjema og går på besøk i den samme butikken. Alle fyller ut hvert sitt skjema. Når dere kommer tilbake på skolen, sammenligner dere svarene. Er dere enige? Hvis dere har svart forskjellig, må dere finne ut hvorfor dere har ulike svar.

Salgsmiljø

Bra

Greit nok

Dårlig

Tiltak

Beliggenhet

 

 

 

 

Fasade

 

 

 

 

Inngangsparti

 

 

 

 

Annet?