Skip to content

Tasks and Activites

Min utviklingsøkologiske modell

Hvordan er livet ditt i dag? Hvilke miljøer påvirker du, og hvilke blir du påvirket av? De sosiale og miljømessige faktorene i miljøet du vokser opp i, påvirker deg og din utvikling.
Bronfenbrenners modell, mikronivået. Den innerste sirkelen i modellen. Det står et barn i sirkelen. Fra barnet går det en pil til en familie og en pil til to andre barn. Illustrasjon.
Open image in new window

Del 1. Beskriv ditt mikronivå

 1. Hvem er du?

  • Hva heter du?

  • Hvor gammel er du?

  • Hva er ditt kjønn?

  • Beskriv din helsetilstand (fysisk og psykisk)

  • Hvor bor du?

  • Hvordan er nabolaget ditt?

  • Hvem er vennene dine?

 2. Hvem er i familien din?

  • mor, far, søsken, besteforeldre, andre slektninger, andre nære familier, indre boforhold, ytre boforhold, familiens og din økonomi, andre viktige personer

 3. Institusjoner

  • arbeidsplass til foreldre eller foresatte, din arbeidsplass, skolen, fritidsaktiviteter, kirkesamfunn, idrettslag og lignende

 4. Sosiale medier som du bruker.

 5. Eventuelt annet som er på ditt mikronivå.

 6. Hvilke normer, verdier, skikker og tradisjoner er du vokst opp med?

Bronfenbrenners modell, mesonivået. Den nest innerste sirkelen i modellen. Barnet i fire ulike situasjoner: i lek med et annet barn, i skogen med en voksen, på skolen med en lærer og i musikkundervisning med en musikklærer og et annet barn. Illustrasjon.
Open image in new window

Del 2. Beskriv ditt mesonivå

På mesonivået ser vi på hvordan de ulike arenaene i mikronivået spiller sammen, og hvordan det påvirker deg. Beskriv hvordan forholdet er mellom de følgende:

 • foresatte og skolen

 • foresatte og venner

 • venner og skolen

 • foresatte og arbeidsplassene deres

 • foresatte og fritidsaktivitetene dine

 • vennene dine og arbeidsplassen din

 • vennene dine og fritidsaktivitetene dine

 • fritidsaktivitetene dine og skolen din

 • fritidsaktivitetene dine og arbeidsplassen din

 • eventuelt annet

Bronfenbrenners modell, eksonivået. Den nest ytterste sirkelen i modellen. På sirkelen er det et kommune- eller fylkesvåpen, to voksne, mange personer rundt et møtebord og en ambulanse. Illustrasjon.
Open image in new window

Del 3. Beskriv ditt eksonivå

På eksonivået finner du de arenaene som du som regel ikke er i direkte kontakt med, men som likevel påvirker deg. Noen eksempler er PPT, BUP og barnevernstjenesten. Hvilke arenaer tenker du påvirker deg indirekte?

 • arbeidsplassen til foreldre/foresatte

 • hvilke kommunale tilbud du tar i bruk

 • kommunens økonomi

 • hvilke private tilbud du tar du i bruk

 • hvilke statlige tilbud du tar du i bruk

 • kollektivtrafikk

 • eventuelt annet

Bronfenbrenners modell, makronivået. Den ytterste sirkelen i modellen. På sirkelen er det symboler for religion (kirke), lovverk, kultur og nasjonalitet (samisk og norsk flagg). Illustrasjon.
Open image in new window

Del 4. Beskriv ditt makronivå

På makronivået ligger verdisett, tradisjoner, økonomiske forhold, klassestrukturer, kultur og nasjonale ideologier. Det inkluderer lovverk og politikk. Faktorer på dette nivået vil påvirke alle de andre nivåene (mikronivå, mesonivå og eksonivå). Beskriv hvordan du påvirkes av det følgende:

 • politiske system

 • helsevesen

 • utdanningssystem, læreplaner

 • rettsvesen, lover

 • norske tradisjoner

 • norske trossystemer

Fire sirkler utenpå hverandre med personer og gjenstander plassert på forskjellige steder. Under er det en grønn pil mot høyre hvor det står "Kronosystemet (tid)". Illustrasjon.
Open image in new window

Del 5. Krononivå/kronosystem

Krononivået blir av og til inkludert i modellen og handler om tidsdimisjonen i livet ditt. Det kan være at du har opplevd noe som alltid vil følge deg gjennom livet ditt. For eksempel foreldres skilsmisse, dødsfall i nære relasjoner, krig, flukt, pandemier, skolereformer, helsereformer.

 1. Hva har du opplevd i livet ditt som alltid vil være en del av din livshistorie?

 2. Lag en tidslinje og sett inn de ulike hendelsene.

CC BY-SAWritten by: Riborg Anna Ringereide.
Last revised date 06/03/2021

Learning content

Sosialiseringsprosessen