Skip to content

Subject Material

Bronfenbrenners modell

Urie Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell forklarer utvikling og vekst som en gjensidig påvirkningsprosess mellom individ og miljø. Barn inngår i sosiale og kulturelle sammenhenger som de påvirker og blir påvirket av. Barns utvikling og sosialisering preges av de ulike miljøene rundt barnet.
Fire sirkler utenpå hverandre med personer og gjenstander plassert på forskjellige steder. Under er det en grønn pil mot høyre hvor det står "Kronosystemet (tid)". Illustrasjon.
Open image in new window

Utviklingsøkologisk modell

Urie Bronfenbrenner (russisk-amerikansk psykolog) utviklet en utviklingsøkologisk modell ut fra hva han mente var viktig for menneskets utvikling og sosialisering. Han mente at miljøet vi vokser opp i, er sammensatt av fire sammenhengende nivåer. Han la senere til et femte nivå. Disse nivåene organiserte han i en rekkefølge basert på hvor mye innvirkning de har på et barn.

De sosiale og miljømessige faktorene i miljøet du vokser opp i, påvirker deg og utviklingen din. Modellen forklarer hvordan faktorer på mange ulike nivåer har betydning for utvikling og sosialisering. Bronfenbrenner var opptatt av at det var en sammenheng både mellom de ulike nivåene og innad i nivåene, og at denne sammenhengen har betydning for barns vekst og utvikling.

Vi påvirkes på mange nivåer

Menneskers atferd blir påvirket på mange nivåer, både mellom individer og utenfor individets kontroll. På nasjonalt nivå (makronivået) kan politikere lage regelverk og for eksempel bestemme hvor mye penger barnehager og skoler/SFO skal få til drift og utstyr, leker og muligheter til aktiviteter og lignende. De bestemmer også hvor mange ansatte det skal være i barnehage og skole/SFO, og hvilken utdanning disse skal ha. Alt dette har innvirkning på barns muligheter til vekst og utvikling. Dermed gir modellen oss en forståelse av at det er nødvendig å tilrettelegge forhold både i nærmiljøet og i storsamfunnet for å oppnå vekst og utvikling.

Utfordringer til deg

  1. Hva tror du kan være grunnen til at Urie Bronfenbrenner kalte modellen sin utviklingsøkologisk?
  2. Hvilke personer befinner seg på ditt mikronivå?
  3. Hvilke typer opplevelser tror du kan påvirke et barn gjennom hele livet?
  4. Hvilken betydning har bestemmelser i lovverk for din vekst og utvikling?

Kilde

Tetzchner, S. von. (2020). Utviklingspsykologi (2.utg). Gyldendal.

CC BY-SAWritten by: Riborg Anna Ringereide and Siv Stai.
Last revised date 10/20/2022

Learning content

Sosialiseringsprosessen