Skip to content

Tasks and Activites

Ut og forsk!

Vil du forske på samfunnet, sier du? Kom deg ut!
En full buss. Foto.
Open image in new window

Oppdrag

Oppsøk en sosial setting og tilbring minst en halvtime der. Det kan for eksempel være:

 • en butikk
 • en kafé
 • en buss eller et tog
 • en bussholdeplass eller en togstasjon
 • skolens aula
 • skolens kantine
 • skolens bibliotek

Ta med noe å skrive på og med. Du skal observere folks adferd og se spesielt etter:

 • roller
 • normer
 • sanksjoner

Dere kan observere alene eller sammen med en eller to andre, men det er viktig at det ikke blir useriøst og at dere ikke skaper ubehagelige situasjoner for de som blir observert. Hvis dere observerer i en butikk, kafé, bibliotek eller liknende, bør dere be de ansatte om tillatelse.

Det kan være lurt å lese gjennom spørsmålene under før dere observerer, slik at dere er bedre forberedt på hva dere bør se etter.

Et siste råd før du går ut:

Mann snakker i mikrofon. Sitat påskrevet: "Remember kids: The only difference between science and screwing around is writing it down." Foto.
Open image in new window

Etter observasjonen

Svar på spørsmålene

 1. Hvordan løste du oppgaven? Beskriv hva du gjorde.
 2. Hvilke roller finnes i det sosiale systemet? Bruk begreper som formelle/uformelle roller der det passer.
 3. Hvilke formelle normer er knyttet til de ulike rollene? Hvordan kan du se dette?
 4. Hvilke uformelle normer kan du observere? Prøv å finne noen slike normer som folk følger helt ubevisst. Tips: Normene viser seg gjerne gjennom at mange oppfører seg på samme måte i en situasjon.
 5. Hva slags sanksjonsmuligheter finnes dersom noen bryter normene? Skill gjerne mellom formelle og uformelle. Hvis du observerte bruk av sanksjoner, kan du bruke dette som eksempler. Hvis ikke kan du bygge på tidligere erfaringer eller tenke deg fram til svaret.
 6. Kan det være noen etiske problemstillinger knyttet til å observere på denne måten?
 7. Har du benyttet en kvalitativ eller kvantitativ metode?
 8. Hva synes du om oppgaven? Var noe vanskelig? Fant du ut noe nytt?
 9. Del det dere fant med resten av klassen.

Related content

Normer er regler som forteller hvordan man skal oppføre seg og handle i en gitt situasjon.

Forskjellige metoder egner seg til å svare på forskjellige typer spørsmål. Her skal vi se på noen av metodene.

CC BY-SAWritten by: Eivind Sehested Zakariassen.
Last revised date 01/28/2020

Learning content

Sosialiseringsprosessen