Skip to content

You are now in a learningpath

Intro

CC BY-SA

Mediene er en viktig del av ungdommers hverdag, men det finnes mange ulike teorier om hvordan mediene påvirker ungdom. Utforsk de mange ulike måtene mediene kan være med på å forme og synliggjøre identiteten din.

I arbeidet med denne læringsstien vil du

  • få kunnskap om hva identitet er, og hvilke faktorer som kan påvirke den
  • få kjennskap til ulike teorier om mediepåvirkning
  • reflektere over hvordan medier, stereotypier, gruppetilhørighet og sosiale roller kan være med på å forme og synliggjøre identiteten vår
  • utforske mediene som en sosialiseringsarena og diskutere kjønnsforskjeller i bruken av medier
  • diskutere hvordan mediene formidler og påvirker identiteten vår ved hjelp av konkrete eksempler

Denne læringsstien er tverrfaglig. Den kan brukes i alle fag, men noen artikler og oppgaver kan passe spesielt godt i samfunnskunnskap, norsk, mediefag og kultur og kommunikasjon.