Skip to content

Pedagogical Work (HS-BUA vg2)

Sosialisering, mangfold og respekt

Sosialisering handler om å lære å leve sammen med andre i et fellesskap. Barne- og ungdomsarbeideren skal arbeide slik at alle barn og unge opplever tilhørighet og får ta del i fellesskapet.

Sosialiseringsprosessen

Sosialiseringsprosessen handler om at vi lærer oss hvordan vi bør opptre for å fungere sammen med andre i et fellesskap. Som barne- og ungdomsarbeidere må vi vite hvordan vi på best mulig måte kan hjelpe og støtte barn og unge i sosialiseringsprosessen.

Learning content

Sosialiseringsprosessen