Skip to content

Tasks and Activites

Øv deg på begreper – sosialisering

Kan du begrepene? I denne oppgaven øver du deg på begreper knyttet til sosialisering.

Muntlig oppgave: definer og forklar begrepene

Du kan øve på begrepene sammen med én eller flere andre elever eller individuelt. Definer og forklar begrepet før du snur kortet og ser løsningsforslaget. Din forklaring må ikke være ordrett lik løsningsforslaget – målet med oppgaven er at du viser at du kan bruke begrepene og forstår hva de betyr.

Begreper knyttet til sosialisering

Gå gjennom de 14 ulike begrepene. Snu kortet hvis du trenger hjelp eller vil sjekke svaret.

CC BY-SAWritten by: Kristin Sundstrøm.
Last revised date 10/23/2020

Learning content

Sosialiseringsprosessen