Skip to content

Subject Material

Når formelle og uformelle normer kolliderer

Tøyer vi normer og regler fordi vi føler at det stort sett alltid går bra og at noen vil hjelpe oss? Betyr dette at vi hører mindre på politi og andre øvrigheter? Her skal du få se en undervisningsfilm om formelle og uformelle normer.
CC BY-NC-NDWritten by: Inga Berntsen Rudi. Rightsholder: Terranova Media
Last revised date 03/03/2021

Learning content

Sosialiseringsprosessen