Skip to content

Career in Healthcare, Childhood and Youth Development (HS-HSF vg1)

Yrkessituasjoner

Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Disse oppgavene kan være nyttige for å få innsikt i de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, og når du skal forberede deg til praksisperioder.

På jobb som barne- og ungdomsarbeider

På arbeid som barne- og ungdomsarbeider skal du være en god rollemodell. Du skal jobbe med barn og unge med ulike forutsetninger og funksjonsnivå. Du skal legge til rette for aktiviteter som fremmer god psykisk og fysisk helse.

Learning content

På jobb som barne- og ungdomsarbeider