Skip to content

Films and Film clips

Jobb i en fritidsklubb

Anne er barne- og ungdomsarbeider i en ungdomsklubb. I disse filmklippene forteller hun om yrkesvalget, om jobben og hva hun gjør sammen med ungdommene.

Anne forteller om hva hun synes er viktig i arbeid med ungdom.

Formingsaktiviteter på en fritidsklubb

Anne er på butikken sammen med noen av ungdommene.

Anne forteller hvorfor hun valgte å jobbe med ungdom.

Å lage mat sammen

Hva skjer på et personalmøte?

Samtale med ungdom om det ungdom er opptatt av.

Utfordringer til deg

  1. Hvordan tror du det er å jobbe med ungdommer?
  2. Hvordan kan du vise omsorg for ungdommer?
  3. Hvordan kan du legge til rette for medvirkning i en fritidsklubb?
  4. Hvorfor er medvirkning viktig?
Last revised date 10/26/2020
Written by: Siv Stai
Rightsholder: Fagforbundet

Learning content

På jobb som barne- og ungdomsarbeider

Subject Material

Tasks and Activites