Skip to content

Tasks and Activites

Aktivitet for barn og ungdom

I faget yrkesfaglig fordypning skal du å få kjennskap til ulike yrker. For å bli kjent med barne- og ungdomsarbeiderfaget skal du i denne oppgaven jobbe med å planlegge ulike aktiviteter for barn og unge.
Barn og voksne på tur i naturen. Foto.
Open image in new window

Velg en av casene og svar på oppgavene

  • Du er i praksis i barnehage. Der er du på avdelingen for barn mellom 1 og 3 år. I dag skal dere jobbe med digitale fortellinger. Du skal planlegge aktiviteten.
  • Du er i praksis på SFO. I dag skal dere på tur. Dere skal gå til en turplass hvor det er bål. For å komme dit må dere krysse en bilvei. Du skal planlegge turen og aktiviteten når dere kommer fram.
  • Du er i praksis på en ungdomsklubb. I dag er det filmkveld med servering av mat. Du skal planlegge aktiviteten denne kvelden. Det innebærer valg av meny og valg av film. Ungdommene er mellom 12 og 15 år.

Oppgaver

  1. Begrunn valgene du har tatt for aktiviteten. Hvorfor passer dette til denne brukergruppen?
  2. Lag en detaljert plan for aktiviteten.
  3. Hvordan bidrar aktiviteten du har valgt, til mestring og gode opplevelser for deltakerne?
  4. Hva kan gå galt under gjennomføring av disse aktivitetene? Lag en liten risikoanalyse og beskriv hvordan du vil forebygge uhell og ulykker.
  5. Sett opp 4–5 regler for aktiviteten, som du skal presentere for brukergruppen.
  6. Hvilke hygienetiltak må gjennomføres i aktiviteten du har valgt?
CC BY-SAWritten by: Hege Nikolaisen.
Last revised date 05/21/2020

Learning content

På jobb som barne- og ungdomsarbeider