Skip to content

Films and Film clips

Barne- og ungdomsarbeider i en barnehage

Raian er barne- og ungdomsarbeider i en barnehage. I disse filmklippene forteller han litt om yrkesvalget sitt og om jobben sin.

Raian forteller om noe av det som kreves for å jobbe med barn.

Raian forteller om det å arbeide med barn.

Raian viser hvordan han hjelper til under måltidet.

Raian forteller om morgenmøtet.

Raian forteller om og viser hva han gjør når barna kommer om morgenen.

Raian forteller om og viser påkledning.

Raian forteller om og viser en samlingsstund.

Rain forteller om og viser hva han gjør i utelek.

Utfordringer til deg

  1. Hva kreves av en barne- og ungdomsarbeider i arbeidet med barn?
  2. Hvilke praktiske situasjoner må en barne- og ungdomsarbeider delta på?
  3. Hva er en samlingsstund?
  4. Kan du noen sanger og leker du kan bruke i arbeidet med barn?
Last revised date 10/19/2020
Written by: Guri Bente Hårberg and Gro Nedberg Grønlid
Rightsholder: Fagforbundet

Learning content

På jobb som barne- og ungdomsarbeider

Subject Material

Tasks and Activites