Skip to content

Career in Healthcare, Childhood and Youth Development (HS-HSF vg1)

Yrkessituasjoner

Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Disse oppgavene kan være nyttige for å få innsikt i de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, og når du skal forberede deg til praksisperioder.

På jobb som aktivitør

Aktivitøren har som oppgave å motivere og tilrettelegge aktiviteter for personer med varige eller midlertidige aktivitetsvansker. Tiltakene kan være individuelt tilrettelagt, eller det kan være aktiviteter for grupper av brukere.

Learning content

På jobb som aktivitør

Subject Material

Tasks and Activites