Skip to content

Career in Healthcare, Childhood and Youth Development (HS-HSF vg1)

Yrkessituasjoner

Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Disse oppgavene kan være nyttige for å få innsikt i de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, og når du skal forberede deg til praksisperioder.

På jobb som helsesekretær

Som helsesekretær arbeider du både med både helsefaglige og administrative oppgaver. Vanlige arbeidssteder kan være legekontor, sykehus eller andre behandlingssteder.

Learning content

På jobb som helsesekretær