Skip to content

Career in Healthcare, Childhood and Youth Development (HS-HSF vg1)

Yrkessituasjoner

Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Disse oppgavene kan være nyttige for å få innsikt i de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, og når du skal forberede deg til praksisperioder.

På jobb som helsefagarbeider

Helsefagarbeideren møter mennesker i ulike aldre og livssituasjoner, og disse menneskene har ulike behov for helsetjenester. Som helsefagarbeider kan du jobbe med både forebygging og behandling innen fysisk og psykisk helsearbeid.

Learning content

På jobb som helsefagarbeider