Skip to content

Career in Healthcare, Childhood and Youth Development (HS-HSF vg1)

Yrkessituasjoner

Yrkessituasjoner er beskrivelser av ulike situasjoner du skal lære om for å forstå sammenhengen mellom teori og praksis. Disse oppgavene kan være nyttige for å få innsikt i de ulike yrkene innen helse- og oppvekstfag, og når du skal forberede deg til praksisperioder.

På jobb som tannhelsesekretær

Tannhelsesekretæren har både helsefaglige og administrative arbeidsoppgaver. Du skal ta imot henvendelser fra pasienter og sette opp timeavtaler, og som tannhelsesekretær har du ansvaret for hygienetiltakene på tannklinikken. Du skal også assistere tannlegen under pasientbehandling.

Learning content

På jobb som tannhelsesekretær