Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Podkast: Naturens verdi med Dag O. Hessen

Selv om vi i økende grad innser hvor viktig naturen er, fortsetter klima og miljø-ødeleggelsene. Hva slag slags verdi har egentlig naturen? Hva er årsakene til at vi fortsetter å ødelegge klimaet og miljøet når vi burde vite bedre? Og hva kan vi gjøre med det?

Velg om du vil jobbe med oppgave 1 eller 2 før du lytter til podkasten.

Jente møter blikket til fisk i akvarium. Foto.

Dag O. Hessen om natursyn

Dag O. Hessen diskuterer om natur har en verdi i seg selv, utover nytten for oss mennesker. Er mennesker mer verdt enn dyr? Hva menes med et biosentrisk natursyn? Har hver og en av oss et ansvar for å...

0:00
-0:00

Oppgave 1. Nøkkelord og refleksjonsnotat

Oppgave 2. Spørsmål til podkasten

  1. Hva skiller et økosentrisk eller biosentrisk syn på naturen fra et antroposentrisk syn?

  2. Hva er naturens egenverdi, ifølge Dag O. Hessen?

  3. Hvorfor mener Hessen at mennesker har større verdi enn andre organismer?

  4. Hvorfor mener Hessen at det ikke er en motsetning mellom naturens og menneskets interesser?

  5. Hva er antropocen, og hvorfor har vi kommet dit?

  6. Ta utgangspunkt i podkasten og diskuter: Hva er de viktigste årsakene til av vi ødelegger naturen, og hva bør vi gjøre med det?

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Menneskets forhold til naturen