Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Utforsk ulike syn på naturen

Det finnes mange forskjellige syn på naturen. Utforsk hvordan medlemmer av ulike religioner og livssyn ser på naturen. Hva mener de er årsakene til dagens miljø-og klimakrise, og hvilke forslag har de til å løse den?
Seks religiøse symboler på hver sin lapp med to armer på hver side. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Natursyn i religioner og livssyn

Velg deg et livssyn eller en religion og finn en eller flere kilder som beskriver synet de har på naturen. Du finner forslag til ulike kilder i boksen under.

  1. Beskriv kort det synet på naturen som kommer fram i kilden.

  2. Hva er begrunnelsen for natursynet? Blir det begrunnet ved hjelp av hellige tekster, religiøse autoriteter, beskrivelser av situasjonen i dag eller lignende?

  3. Diskuter om natursynet i kilden er antroposentrisk, biosentrisk eller økosentrisk.

Forslag til kilder

Her finner du en oversikt over ulike kilder som beskriver en religion eller et livssyn innenfra:

Islam

Klimaaksjonen: Koranen er en grønn bok

Humanisme

Human-Etisk Forbund: Verdens humanister slår alarm om klimaendringer

Kristendommen

Den norske kirke: Økoteologi

Grønn kirke: Teologisk grunnlag for Skaperverk og bærekraft

Den katolske kirke: 10 måter å leve Laudato Si' på

Den katolske kirke: Laudato Si`: Legfolkets grønne apostolat

Buddhisme

Den norske sotozen buddhistorden: Buddhisme – naturvern, bærekraft og gjenbruk

Hinduismen

Religioner.no: Mange hinduer er vegetarianere

American Institute of Vedic Studies: Hindu view of nature

Jødedommen

Jødedommen.no: Hvordan ser jødedommen på menneskets plass i naturen?

Sikhisme

Utrop – Norges første flerkulturelle avis: Sikhisme handler også om miljø

Tradisjonelt samisk natursyn

Samerådet: Tradisjonell samisk ekologi

Bahá’í

Bahá’í-samfunnet i Norge: Naturen

Bahá’í-samfunnet i Norge: En visjon om naturen


Oppgave 2. Årsaker til dagens miljø- og klimakrise

Ta utgangspunkt i religionen eller livssynet du valgte i oppgave 1 og svar på spørsmålene. Finn gjerne flere kilder hvis det er behov for det.

  1. Hva er årsakene til dagens miljø- og klimakrise ifølge de kildene du har funnet?

  2. Sett deg sammen med noen som har valgt en annen religion eller et annet livssyn. Sammenlign årsaksbeskrivelsene dere har funnet. Hvilke likheter og forskjeller er det?


Oppgave 3. Løsninger på dagens miljø- og klimakrise

Ta utgangspunkt i religionen eller livssynet du valgte i de forrige oppgavene og jobb med oppgavene. Finn gjerne flere kilder hvis det er behov for det.

  1. Hva er løsningen på dagens miljø- og klimakrise ifølge de kildene du har funnet?

  2. Finn konkrete eksempler på at medlemmer av religionen eller livssynet har gjort noe for å løse dagens miljø- og klimakrise.

  3. Hvorfor har vi et ansvar for å gjøre noe med miljø- og klimakrisen ifølge religionen eller livssynet?

  4. Sett dere sammen i par igjen. Sammenlign funna deres. Hva er likt, og hva er forskjellig?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 16.02.2022

Læringsressurser

Menneskets forhold til naturen