Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

Hva gir mennesket rett til å utrydde stadig flere arter og ødelegge stadig større uberørte områder i naturen? Utforsk ulike syn på naturen og hva som gir den verdi i ulike livssyn og religiøse og filosofiske tradisjoner.

I denne læringsstien skal du

  • reflektere over menneskets forshold til naturen og hvilket ansvar vi har for å ta vare på den
  • få kunnskap om viktige fagbegreper i miljøetikken som instrumentell verdi, egenverdi, moralsk status, antroposentrisme, biosentrisme og økosentrisme
  • diskutere hvilke organismer som har størst verdi
  • utforske og sammenligne ulike syn på naturen i forskjellige livssyn og religioner