Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

To tekster som lokker deg ut i naturen

Hvordan prøver en biologiprofessor og en romantisk dikter å lokke deg ut i naturen?
Skogsvei i høstfarger og lett tåkedis. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Du skal nå utforske to tekster i forskjellige sjangre: En artikkel skrevet av biologiprofessor Anne Sverdrup-Thygeson og et romantisk dikt fra 1798 skrevet av den engelske poeten William Wordsworth.

Men før vi setter i gang med tekstene, er det interessant å finne ut av hvilke holdninger dere i klassen har til naturen.

Del 1: Er du et sivilisasjons- eller naturmenneske?

Hvordan bruker du egentlig tida di i løpet av en vanlig dag? Er du en av dem som aktivt søker naturen og trives best der, eller har du dine beste stunder sammen med andre på kafé eller foran PC-en?

A) Lag en personlig oversikt

Dette skal du finne ut av ved at alle i klassen lager hver sin oversikt over hvordan de tilbringer en dag. For eksempel kan dere lage et kakediagram. Det kan være dere bør lage to: ett for hverdager og ett for helger.

Inne i oversikten bør dere ha med alle elementer dere bruker tid på i løpet av en dag. Noen eksempler kan være:

 • soving
 • skole
 • lekser
 • trening (på treningsstudio, i idrettshall eller ute i naturen?)
 • Netflix
 • gaming

 • surfing på mobilen
 • være med venner
 • være med familien
 • være ute i naturen
 • annet

B) Sammenlign i grupper

Er dere sivilisasjons- eller naturmennesker? Et naturmenneske bruker mye tid i naturen, oppsøker den fordi den er viktig for vedkommende og slapper aller mest av ute i naturen. Det er slett ikke sikkert samvær med andre mennesker er det viktigste i livet for naturmenneskene.

For sivilisasjonsmennesket er ikke naturen viktig. I stedet prioriteres andre mennesker, teknologi, kultur og underholdning.

 1. Hva er dere? Vis hverandre oversiktene over dagen deres og finn ut hva dere bruker tida på.
 2. Er det noe dere kunne ønske så annerledes ut på oversikten deres? Noe dere skulle ønske dere brukte mindre tid på, og noe dere skulle ønske dere brukte mer tid på? Hvorfor?

C) Sammenlign i plenum:

 1. Gå gjennom resultatene i klassen. Er det flest sivilisasjons- eller naturmennesker? Hva går igjen av ting dere har lyst til å gjøre mer eller mindre av?
 2. Se på de to påstandene under. Hvilken av dem er dere mest enige i? Hvorfor? Diskuter i plenum:
  • Naturen er kjedelig og meningsløs.
  • Å være ute i naturen er lykke!

Del 2: Hvorfor være inne når alt håp er ute?

I 2020 gav professor i bevaringsbiologi, Anne Sverdrup-Thygeson, ut boka På naturens skuldre: Hvordan ti millioner arter redder livet ditt. Boka handler om hvor viktig naturen er for oss mennesker. Den forteller dessuten mange fantastiske historier om egenskaper til ulike arter – egenskaper som kan bidra til at vi unngår klimakatastrofer – og som kan brukes som medisin for mennesker.

Tekstens innhold

 1. Les utdraget "Hvorfor være inne når alt håp er ute?".
 2. Gå sammen i par. Prøv å formulere skriftlig det dere mener er hovedsynet i teksten.
 3. Teksten kan deles i tre. Prøv å finne denne tredelinga i teksten:

  1. innføring i problemet
  2. argumenter for hovedsynet
  3. konklusjon
 4. Skriv ned alle argumentene Thygeson bruker for å fremme hovedsynet sitt.

Tekstens argumentasjon

Gå sammen i grupper på fire. Nå skal dere først få hver deres deloppgave, deretter skal dere samarbeide og diskutere:

 1. Del teksten i fire: En tar den delen som er "innføring i problemet". En tar første del av "argumentene" i teksten, en tar andre del av "argumentene", mens sistemann tar "konklusjonen". Gå gjennom den delen dere har fått utdelt og analyser argumentasjonen. Bruk fagbegreper som etos, patos, logos, informativt språk, metaforer og så videre.
 2. Fortell hverandre hvordan dere har analysert teksten. Husk å bruke fagbegreper.
 3. Skriv en konklusjon i gruppa: Hvordan prøver Anne Sverdup-Thygeson å overbevise dere om å være mer ute i naturen?

Lykkes Anne Sverdrup-Thygeson?

Diskuter i plenum:

 • Mener dere at Anne Sverdrup-Thygeson lykkes med å formidle budskapet sitt? Hvorfor (ikke)?

Del 3: Et romantisk dikt prøver å overbevise

I 1798 gav den engelske romantikeren William Wordsworths ut diktet "Naturen er din mester". Akkurat som Anne Sverdrup-Thygeson advarer Wordsworth mot innelivet og vil lokke deg ut i naturen. Les diktet på Nasjonalbiblioteket.

Det egner seg godt for høytlesning. Kanskje kan dere bytte på å lese en og en strofe?

Tekstens innhold

 1. Karakteriser diktets stemme: Hva vil denne? Hvem kan det være stemmen snakker til?
 2. Hva er det stemmen advarer mot?
 3. Hvordan vil du si tonen i teksten er? Dyster, komisk, lystig? Annet?
 4. Hvorfor mener stemmen i diktet at vennen bør komme seg ut i naturen?
 5. Vi kan si at diktet handler om to typer utdanning. Hvordan? Bruk to sitater fra diktet for å begrunne.

Tekstens "argumentasjon"

Vi pleier ikke å bruke ordet "argumentasjon" om dikt. Dette ordet er gjerne forbeholdt sakprosatekster. Likevel skal dere nå finne ut av hvordan det lyriske jeget i diktet prøver å overbevise den det henvender seg til om å gå ut i naturen:

 1. Strek under verselinjer der du syns jeget prøver å overbevise om at naturen er det beste stedet å være.
 2. Finn besjelingene som blir brukt om naturen og naturelementer i diktet. Hvilken funksjon har disse?

Del 4: Tekst i kontekst

Det som er interessant med de to tekstene, er at de har samme budskap, men ble gitt ut med over 200 års mellomrom. Nå skal dere utforske hvilke tanker og livsbetingelser som ligger bak de to tekstene. Gjør oppgavene under i par eller grupper:

Romantikkens syn på mennesket og naturen

 1. Se videoen om romantikken under. Ikke alt i denne er relevant for diktet til Wordsworth, men mens du ser videoen skal du notere ned alle momenter ved den romantiske retningen dere ser igjen i Wordsworths dikt.

 2. Diskuter i plenum:
  • Hvordan syns dere diktet til Wordsworth er typisk for den romantiske epoken? Vis til sitater i teksten.

  • Hvordan synes dere Wordsworth framstiller menneskets forhold til naturen og sivilisasjonen?

Dagens syn på mennesket og naturen

Hva mener dere er konteksten for Anne Sverdrup-Thygesons tekst? Vurder:

 1. Hva kan være årsaken til at en professor i biologi gir ut ei bok der hun ønsker å lære folk om viktigheten av naturen og oppfordrer oss til å være mer ute?
 2. Det påtrengende problemet: Hvilket "problem" ønsker Anne Sverdrup-Thygeson å løse ved å skrive teksten?
 3. Hvem er det retoriske publikummet? Altså: Hvem henvender Anne Sverdrup-Thygeson seg til?
 4. Hva er de tvingende omstendighetene? Det vil si: Hvilke muligheter og begrensninger forholder Anne Sverdup-Thygeson seg til?

Sammenlign tekst i kontekst

Hvilke likheter og forskjeller mener dere det er mellom konteksten til de to tekstene? Lag en oversikt der dere får fram både det som kan være likt, og det som kan være ulikt som bakgrunn for de to tekstene.

Del 5: Aktualiser diktet

Diktet "Naturen er din mester" har kanskje et tema som kan sies å være aktuelt i dag?

Men om et naturmenneske skulle henvende seg til et sivilisasjonmenneske på 2000-tallet og be det rive seg løs og bli med ut i naturen, så er det kanskje andre ting enn bøker som må legges vekk?

 1. Erstatt alle verselinjene som handler om bøker med noe du mener er mer relevant for 2000-tallsmennesket. (Mobil? Snapchat?)

 2. Les den moderne versjonen av diktet dere har laget, høyt for hverandre i grupper.

Relatert innhold

Hvordan blir naturen framstilt i litteraturen? En artikkel som sammenligner framstillinga av menneske og natur i eldre og moderne tekster.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 23.11.2020

Læringsressurser

Menneskets forhold til naturen