Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Vendepunkter – mennesket og naturen

Opp gjennom historien har vi hatt en rekke vendepunkter, hendelser og oppdagelser som har fått store konsekvenser for ettertiden. I disse oppgavene skal dere undersøke mulige vendepunkter i vårt forhold til natur og diskutere hvilken betydning de har hatt for forholdet vårt til naturen i dag.
Kvinne bruker gammeldags sprayboks. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1. Vendepunkter i menneskets forhold til naturen

 1. Skriv ut vedlegget og klipp ut kortene. (Hvis dere vil bruke andre hendelser, kan dere gjøre endringer i den vedlagte tekstfila og skrive ut denne).

 2. Jobb sammen i par eller små grupper og plasser kortene etter hverandre i den rekkefølgen dere tror de hendelsene skjedde. Er det noen hendelser dere er sikre på plasseringen av? Hvilke hendelser er vanskeligst å plassere?

 3. Diskuter hva dere kom fram til felles i klassen.

 4. Ta for dere hver av hendelsene, bruk kilder og finn ut

 • når hendelsen skjedde

 • hvem som var hovedaktører

 • hva som ble konsekvensene av hendelsen

Filer

Oppgavekort til Vendepunkter – mennesket og naturen

Oppgave 2. Betydningsgradestokk

 1. Bruk kortene fra oppgave 1.

 2. Jobb sammen i par eller små grupper.

 3. Tegn et koordinatsystem med x- og y-akse. La tid være enhet på x-aksen og betydning være enhet på y-aksen.

 4. Plasser kortene i kronologisk rekkefølge langs x-aksen.

 5. Diskuter og vurder hvor stor betydning hendelsene har hatt for menneskets forhold til natur. Jo større betydning hendelsene har hatt, jo høyere opp på y-aksen skal dere plassere hendelsen.

 6. Diskuter felles i klassen. Argumenter for de valgene dere tok og de vurderingene dere gjorde.

Koordinatsystem med avrundede rektangler med tekst. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forslag til videre diskusjon og arbeid

 • Bruk tidslinja/betydningsgradestokken som utgangspunkt for videre diskusjoner og arbeid.

  • Var det noen som styrte utviklingen?

  • Kunne de vite hva konsekvensene ble?

  • Hvordan ville vi periodisere historien hvis kriteriet er menneskets påvirkning på naturen?

 • Flere av kortene har energi som fellesnevner. Jobb videre med menneskenes bruk av energi til ulike tider og hvilken betydning det har hatt for hvordan vi arbeider, forflytter oss og mulighetene for produksjon, handel og forbruk.

 • Thomas Midgley var kjemiker og oppfant både blybensinen og KFK-gassen. Lag et nyhetsinnslag der dere intervjuer Midgley. Få fram hva Midgley håper at oppfinnelsene hans skal bidra til. Konfronter ham med konsekvenser av oppfinnelsene hans som vi kjenner til i dag. Hva tror dere han ville svart? Burde han visst bedre, tenker dere?

Kilde

Korbøl, K. (2019). Hva er det felles beste? Historie og bærekraft. O.A. Kvamme og E. Sæther (red.), Bærekraftdidaktikk. Fagbokforlaget.

CC BY-SASkrevet av Karsten Korbøl.
Sist faglig oppdatert 07.05.2021

Læringsressurser

Menneskets forhold til naturen