Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Filmoppgave: Mennesket og naturen

I dag forbruker vi langt større ressurser enn jorda er i stand til produsere. Vi endrer klima og økosystemer og utrydder arter i rekordhøyt tempo. Hvilket ansvar har vi overfor naturen, og hvordan kan vi ta bedre vare på den?

Se filmen og svar på spørsmålene:

  1. I filmen pekes det på ulike problemer og utfordringer for naturen. Hva tror du er de største menneskeskapte utfordringene for naturen i dag? Begrunn svaret.

  2. Kunstneren Tore Reich er kritisk til ødeleggelsene våre av naturen. Hvorfor tror du Reich bruker naturlige materialer og enkle redskaper i kunsten sin?

  3. Miljøfilosofien er opptatt av naturens verdi. Hva er det som gjør naturen verdifull, tenker du? Er naturen først og fremst verdifull fordi den er nyttig for oss mennesker, eller er det andre like viktige eller viktigere grunner? Begrunn svaret.

  4. Tenker du at ulike deler av naturen har forskjellig verdi? Har for eksempel dyr større verdi enn trær og planter? Begrunn svaret.

  5. Hvorfor kan det være galt å spise kjøtt, ifølge Hverven? Er du enig eller uenig?

  6. For å løse klima- og miljøproblemene må vi både handle individuelt og kollektivt, ifølge Sigurd Hverven. Hvorfor kan det være viktig å organisere seg og jobbe sammen for å løse klima- og miljøutfordringene?

  7. Mange ungdommer er skuffet over politikernes håndtering av klima- og miljøproblemene. Tror du at politikerne i Norge og resten av verden er i stand til å løse problemene? Begrunn svaret.

CC BY-SASkrevet av Karl Henrik Aanesen.
Sist faglig oppdatert 21.01.2022

Læringsressurser

Menneskets forhold til naturen