Hopp til innhold

Norsk (PB)

  Kritisk tilnærming til tekst

  Hvordan blir du påvirket av tekstene rundt deg? I en digital verden der alle kan produsere og konsumere uendelig med tekster, er det viktig at vi kan vurdere teksters troverdighet. Samtidig bør vi opptre etisk og reflektert i vår egen kommunikasjon med andre.

  Propaganda og politisk reklame

  Hensikten med politisk kommunikasjon er å spre informasjon om hva partiene står for, bygge et godt omdømme og påvirke velgeradferd. Propaganda er bevisst manipulering av folks tanker og følelser, gjerne med forenklede forestillinger uten nyanser.

  Læringsressurser

  Propaganda og politisk reklame