Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser tidsskrift fra det okkuperte Norge

I denne oppgaven skal du analysere innholdet i de tre bladene Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.
Forsidene til tidsskriftene Hugin, Munin og Nasjonalungdomen. Faksimile.
Åpne bilde i et nytt vindu

Huginn var et tidsskrift for norske studenter og skulle formidle den nye tids ideologi til denne viktige målgruppen for NS.

Munin var et månedlig bildeblad for allmenheten og skulle formidle "ideologisk riktig" kulturstoff til det norske folk, styrt av NS-myndighetene (NS = Nasjonal Samling). Det var etter tidens standard svært påkostet og forseggjort.

Nasjonalungdommen var organet for ungdomsorganisasjonen NSUF (Nasjonal Ungdomsfylking).

Filer

  1. Hvilken type stoff inneholder de tre bladene?
  2. Hvordan henvender de seg til leseren?
  3. Hva karakteriserer bildene, og hva formidler de?
  4. Formuler hovedbudskapet i hvert av de tre bladene i tre til fem setninger.

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne. Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 18.02.2022

Læringsressurser

Propaganda og politisk reklame