Hopp til innhold

Fagstoff

Propaganda og psykologisk krigføring

Propaganda er å bevisst manipulere folks følelser og tanker for å få dem til å mene eller gjøre bestemte ting. Propaganda blir brukt i krig for å mobilisere innbyggerne til kamp og for å svekke fienden. Propagandaen skaper fiendebilder som er lette å hate.
Mann med sigd og hammer og rød fane leder et opprør. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er propaganda?

I vår tid blir begrepet propaganda brukt om bevisst manipulering av folks følelser og tanker ved hjelp av sterke virkemidler for å fremme bestemte oppfatninger og handlingsmønstre.

Propaganda og psykologisk krigføring

Propaganda er en viktig del av all krigføring. Til alle tider har det vært viktig å svekke fiendens moral, på samme måte som en hele tiden må styrke moralen i egne rekker. Bakgrunnen for psykologisk krigføring er ideen om å vinne krigen ved å ødelegge motstanderens vilje til å slåss.

Propaganda brukes ikke bare i krig. Men i en krigssituasjon vil propagandaen bli mye tydeligere, og virkemidlene blir sterkere enn når krigen bare foregår med psykologiske våpen.

Tysk postkort med krigspropaganda som viser en tysk soldat som sier farvel til sin unge kone og en tekst der det står at han håper å komme tilbake. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Konstruerte fiendebilder

Når vi ser på hvordan fienden er framstilt i ulike kriger opp gjennom historien, blir vi overrasket over hvor primitiv denne propagandaen virker i dag. Da er det viktig å være bevisst de historiske rammene, eller den konteksten propagandaen er en del av. I krig dyrkes og framheves stereotypene.

Plakat med en karikatur av en japansk mann med hoggtenner. Han holder en kniv som det drypper blod fra. Flere sirkelsagblad med dollarpris rundt omkring. Teksten lyder: "Tokyo kid say: Oh soooo happy for honorable scrap, busting of tools – help winning for jap. Thank you!" Plakat.

Tyskerne blir onde mennesker med brutale ansiktstrekk, japanere er skjevøyde gulinger som dreper alle på sin vei. I alle kriger er det viktig å skape et bilde av fienden som umoralske, slemme og umenneskelige.

Slik sett blir propagandaen svært tidsavhengig. Plakater og propagandafilmer mister med en gang sin verdi når krigen er over, og nye holdninger skal innlæres.

På samme måte som bildet av tyskere og japanere måtte forandres da andre verdenskrig var slutt, måtte folk i Vesten på 1990-tallet lære at den tidligere hovedfienden i den kalde krigen, russerne, ikke var fiende lenger. Til gjengjeld oppsto snart nye fiendebilder, ikke minst etter 11. september 2001.

Profesjonelle produsenter

Psykologene står sentralt både i utviklingen av moderne reklame og når propagandakampanjer skal utformes. I begge tilfeller gjelder det å påvirke og overbevise, skremme og overtale.

Utviklingen av de moderne massemediene har ført til at de metodene propagandaen bruker, har forandret seg, men prinsippene er de samme gjennom hele historien. Propaganda kan brukes i alle tilgjengelige medier, alt fra hviskekampanjer (effektivt brukt av motstandsbevegelsen i Norge og Goebbels i Tyskland) til spredning av desinformasjon gjennom elektroniske medier.

CC BY-SASkrevet av Jostein Saakvitne. Rettighetshaver: Høgskolen i Bergen
Sist faglig oppdatert 13.04.2018

Læringsressurser

Propaganda og politisk reklame