Hopp til innhold

Fagstoff

Ytringsfrihet under press

I deler av verden er demokrati, pressefrihet og ytringsfrihet i dag under et stadig større press. Hvorfor blir ytringsfriheten og pressefriheten innskrenket? Hvordan påvirker dette arbeidsforholdene til journalister?
To menn står med ryggen til og viser skader etter slag på ryggen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ytringsfrihet under press

I 2021 ble de to afghanske journalistene Neamatullah Naqdi og Taqi Daryabi banket opp og pågrepet da de dekket en kvinnedemonstrasjon i Kabul i Afghanistan. Dette er arbeidsforholdene journalister i enkelte land må arbeide under. Myndigheter som er skeptiske til kritiske medier, tyr gjerne til vold og vilkårlige pågripelser for å kneble regimekritikere.

Ytringsfrihet og pressefrihet

I et demokrati er ytringsfrihet et overordnet prinsipp og handler om retten og friheten til å gi uttrykk for det vi mener på den måten vi selv ønsker. Dette innebærer kritikk av myndigheter og urettferdighet i samfunnet. Pressefrihet innebærer at pressen og journalister har rett til å drive med informasjon, kritikk og debatt uten sensur.

I dag er pressefriheten og sikkerheten til journalister under et økende press. Amnesty International Norge frykter for en mer autoritær retning, der journalister og andre forkjempere for ytringsfriheten blir kneblet, satt i fengsel eller i verste fall drept. I 2020 ble 50 journalister drept mens de var på jobb.

Det er også en tendens til at medier i forskjellige land blir underlagt statlig kontroll, slik at folket blir servert de nyhetene myndighetene ønsker at de skal motta. Det er ikke uvanlig at nettsider stenges eller internettilgang kuttes. Journalister som er regimekritiske, kan utsettes for svertekampanjer eller blir beskyldt for å være utenlandske agenter.

Tenk etter

  • Hvor mange journalister tror du ble drept mellom årene 2011–2020?

  • I hvilke land tror du disse journalistene har blitt drept?

  • Hvor mange journalister tror du har blitt fengslet i 2021?

Svar på spørsmålene finner du i denne oversikten fra Reportere uten grenser.

Hvorfor er pressefrihet og ytringsfrihet så viktig?

En sterkt preget flyktning bærer barna sine fra en gummibåt og på land. Familiefaren står og holder rundt to av barna sine omkranset av de andre. Ansiktet hans uttrykker en blanding av fortvilelse og lettelse. Foto.

Journalister og pressen kan bidra til å avdekke menneskerettighetsbrudd, sette søkelys på urettferdighet og tvinge verdenssamfunnet til å handle. Derfor er det viktig at både journalister og andre mediefortellere synliggjør at mange mennesker i verden mangler grunnleggende menneskerettigheter.

I mange tilfeller har journalister avslørt maktmisbruk, voldsbruk, korrupsjon og frihetsberøvelse. Medier bidrar også til å gi mennesker et ansikt vi kan identifisere oss med og skape en forståelse av situasjoner og lidelser mennesker gjennomgår.

I videoen nedenfor kan du se hva ytringsfriheten betyr for mennesker, hvilke utfordringer ytringsfriheten står overfor, og hvilke forhold journalister jobber under i deler av verden i dag.

Tenk etter

  • Tar vi ytringsfrihet for gitt i Norge i dag?

  • Hvor viktig er ytringsfriheten for deg?

  • Kunne du jobbet som journalist i et land hvor presse- og ytringsfriheten er under press? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Kilder

Kierulf A., Gisle J. & Elden J.C. (2021, 3. november). Ytringsfrihet. I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/ytringsfrihet

Matre J. & Johnsen M. (2021, 10. desember). Pressefriheten trues verden rundt. I VG. Hentet fra https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/x87d3V/pressefriheten-trues-verden-rundt

Paszkiewicz Z. & Reiså M. (2021, 16. september). Dekket demonstrasjon i Kabul, banket opp. I NRK Urix. Hentet fra https://www.nrk.no/urix/journalister-pa-jobb-banket-opp-1.15644235

Pressefrihet (2021, 10. oktober). I Store norske leksikon. Hentet fra https://snl.no/pressefrihet

Reporters without Borders (2021). https://rsf.org/en

CC BY-SASkrevet av Tor Ivar Utvik og Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 12.12.2021

Læringsressurser

Propaganda og politisk reklame