Hopp til innhold

Norsk (PB)

  Kritisk tilnærming til tekst

  Hvordan blir du påvirket av tekstene rundt deg? I en digital verden der alle kan produsere og konsumere uendelig med tekster, er det viktig at vi kan vurdere teksters troverdighet. Samtidig bør vi opptre etisk og reflektert i vår egen kommunikasjon med andre.

  Vær kritisk!

  Vi forstår verden gjennom tekster. Dine holdninger og verdier formes av det du leser, hører og ser. Derfor bør du ha ei kritisk tilnærming til tekstene rundt deg og stille noen spørsmål: Hvilke verdisyn ligger i teksten? Hva er tekstens agenda? Kan jeg stole på det teksten sier?

  Læringsressurser

  Vær kritisk!