Hopp til innhold

Norsk (PB)

  Kritisk tilnærming til tekst

  Hvordan blir du påvirket av tekstene rundt deg? I en digital verden der alle kan produsere og konsumere uendelig med tekster, er det viktig at vi kan vurdere teksters troverdighet. Samtidig bør vi opptre etisk og reflektert i vår egen kommunikasjon med andre.

  Retorisk analyse

  Bak alle tekster står en avsender som ønsker å formidle noe til en mottaker. I en retorisk analyse skal du avdekke hva avsenderen vil formidle og hvordan det gjøres. Prøver avsenderen å appellere til vår fornuft, til våre følelser, eller kanskje begge deler? Hvilke virkemidler brukes?

  Læringsressurser

  Retorisk analyse