Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Northug, Johaug og den retoriske situasjonen

To av våre største skistjerner gjør en alvorlig feil. Det norske folk må ha ei forklaring. Lykkes de? I denne oppgaven skal dere analysere to retoriske utsagn og se særlig på den retoriske situasjonen.
Petter Northug under pressekonferanse i Trondheim. Han sitter ved et bord med mange mikrofoner foran seg. Han ser nedtrykt ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Petter Northugs Instagramunnskyldning

14. august 2020 publiserte Petter Northug en offentlig innrømmelse på Instagramprofilen sin. Han innrømte å ha kjørt for fort og å ha oppbevart kokain i hjemmet sitt. Et voldsomt mediekjør fulgte.

A) Gjør greie for den retoriske situasjonen

Når du skal gjøre rede for den retoriske situasjonen til en tekst, skal du vurdere den konteksten den kom ut i. Dette kan du gjøre ved å se på det påtrengende problemet, det retoriske publikummet og de tvingende omstendighetene.

Gå sammen i grupper og diskuter den retoriske situasjonen. Bruk punkta under i diskusjonen. En i gruppa noterer viktige momenter.

 • Hva er det påtrengende problemet? Altså: Hvilket problem håper Northug å løse ved å be om unnskyldning?
 • Hvem er det retoriske publikummet? Det vil si: Hvem er det Petter Northug henvender seg til og prøver å påvirke når han forsøker å løse det påtrengende problemet? Husk at han kan snakke til flere publikum.
 • Hva er de tvingende omstendighetene? Hvilke omstendigheter må Petter Northug ta hensyn til når han prøver å overbevise? Hvilke muligheter og begrensninger har han?

B) Les unnskyldninga under og diskuter i grupper:

 1. Hvilke deler av teksten er logosargumenter? Begrunn.
 2. Hvilke deler av teksten bidrar til patosappellen? Begrunn.
 3. Hvilke deler av teksten skal hjelpe Northug å gjenopprette etosen hans? Begrunn.

Jeg har gjort en stor feil. I går kveld ble jeg stoppet av politiet i fartskontroll. Jeg kjørte altfor fort, og ble også tatt med på legevakten til blodprøve. I tillegg fant politiet en mindre mengde narkotika hjemme hos meg. Det dreier seg om kokain. Jeg er fortvilet og redd for hva fremtiden vil bringe, og utrolig lei meg for alle de som jeg nå har skuffet, igjen. Jeg vet at det nå blir en straffesak. Da skal jeg ta ansvar for det jeg har gjort.

Petter Northug på sin Instagramprofil 14. august, 2020.

Tips:

Logos: Informasjon om saken og det som har skjedd, samt argumenter som spiller på fornuft og sannsynlighet.

Patos: Å spille på følelser for å skape engasjement eller sette publikum i en bestemt stemning.

Etos: Å spille på troverdighet, for eksempel ved å framstå klok og ansvarsfull, med god moral og riktige verdier.

C) Sammenhengen mellom språket og retorisk situasjon

Den retoriske situasjonen henger nøye sammen med hvordan en avsender velge å forme ytringa si.

Diskuter i grupper:

 • Hvorfor har Northug valgt å bruke etos, patos og logos slik han har gjort i innlegget på Instagram? Forklar dette ved å knytte sammen innhold og språk i innlegget med den retoriske diskusjonen.

D) Pressekonferansen

Etter innrømmelsen på Instagram fulgte en offentlig unnskyldning. Se denne på videoen under fram til 02:50.

Diskuter i klassen:

 1. Hvordan synes dere innhold, språk og kroppsspråk hos Northug virker sammen?
 2. Vurder unnskyldninga til Northug. Synes dere den er vellykka? Begrunn svaret.

Del 2: Therese Johaug og den retoriske situasjonen

I oktober 2016 ble Therese Johaug tatt for brudd på dopingreglementet. 13. oktober fortalte hun sin versjon av historien på en pressekonferanse. Se pressekonferansen på hjemmesidene til NRK.

Nå skal dere vurdere den konteksten Johaugs utsagn kom ut i. Dette kan du gjøre ved å se på det påtrengende problemet, det retoriske publikummet og de tvingende omstendighetene.

Gå sammen i grupper og diskuter den retoriske situasjonen. Bruk punkta under i diskusjonen. En i gruppa noterer viktige momenter.

 • Hva er det påtrengende problemet? Altså: Hvilket problem forsøker Johaug å løse ved å holde denne pressekonferansen?
 • Hvem er det retoriske publikummet? Det vil si: Hvem er det Therese Johaug henvender seg til og prøver å påvirke når hun forsøker å løse det påtrengende problemet? (Husk at hun kan snakke til flere publikum.)
 • Hva er de tvingende omstendighetene? Hvilke omstendigheter må Therese Johaug ta hensyn til når hun prøver å overbevise? Hvilke muligheter og begrensninger har hun?

Del 3: Sammenlign Johaug og Northugs forklaringer

Hvem mener dere lykkes best med å utnytte mulighetene i den retoriske situasjonen? Northug med sin ydmyke tilnærming, eller Johaug med sin offensive, men gråtkvalte oppførsel? Diskuter dette i grupper.

Tips til hva dere kan ta med i diskusjonen:

 • Hvordan tilpasser de to skistjernene utsagnene til den retoriske situasjonen?
 • Hvem av dem mener dere lykkes best med å påvirke det retoriske publikummet? Begrunn.
 • Hvordan bidrar kroppsspråket og tårene til å styrke eller svekke Johaugs etos?
 • Kunne Northug eller Johaug ha gjort noe annerledes for å tilpasse seg situasjonen bedre?
 • Hvem av dem lykkes best med å løse det påtrengende problemet? Hvorfor?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 18.12.2020

Læringsressurser

Retorisk analyse