Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Forbudte sanger

Var diktet "Norges Skaal" av Johan Nordahl Brun ei uskyldig drikkevise eller farlig fedrelandsvise? Opp gjennom tidene har mange sanger enten blitt sensurert eller forbudt. Sammenlikn forbudte sanger.
Studenter sitter rundt et bord og reiser en skål med ølglass. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Reflekter rundt disse spørsmålene før du starter på deloppgavene under:

 • Hvorfor tror du myndighetene i et land forbyr en sang? Hva kan de oppnå med det?

 • Kjenner du til sanger som enten har blitt sensurert eller ikke blitt spilt på radio? Hva var årsaken?

Del 1

Les diktet Norges Skaal (For Norge, Kiempers Fødeland) (ndla.no)

 1. Hvilke ord finner du her som ikke er norske? Oversett disse orda til moderne norsk.

 2. Hvilke ord som er positivt lada finner du i diktet? Hvilken effekt har disse orda?

 3. Hvilke ord som er negativt lada finner du i diktet? Hvilken effekt har disse orda?

 4. Hvorfor ble visa forbudt da den første gang ble forsøkt trykt?

 5. Finn eksempler på at diktet er fedrelandspatriotisk.

 6. Hva i dette diktet tror du virka mest provoserende eller støtende?

Del 2

Les artikkelen Norges forbudte sanger (ballade.no) om illegale viser under krigen.

 1. Hva slags viser var det som ble forbudt? Av hvem?

 2. Hvilken funksjon hadde visene?

 3. Hva slags virkning tror du sensuren og forbudene hadde?

Del 3

Les artikkelen Synger de forbudte sangene (dagsavisen.no) om artisten Moddi og hvorfor han valgte å lage et album med forbudte sanger.

 1. Hvorfor ville Moddi gi ut et slikt album?

 2. På albumet Unsongs er det 12 sanger. De fleste er fra land der det er eller har vært krig, uroligheter og ustabil ledelse. Den eneste norske sangen er en samisk sang fra 1800-tallet. Hvorfor er den med?

 3. Søk opp minst én av sangene Moddi har med på albumet og se nærmere på teksten. Hva har gjort at sangen har blitt enten sensurert eller forbudt, tror du?

Del 4

Sammenlikn "Norges Skaal" av Johan Nordahl Brun med en annen valgfri forbudt sang.

 1. Hva er tema i sangene?

 2. Hvorfor ble sangene forbudt eller sensurert? Av hvem?

 3. Hvilke språklige virkemidler brukes for å formidle tema?

 4. Hvilken effekt tror du forbudet eller sensuren hadde?

 5. Er temaet i de to sangene relevant i dag? Begrunn!

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Heidi Mobekk Solbakken og Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 29.01.2019

Læringsressurser

Vær kritisk!