Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Arbeidsnever" - ei novelle om livet i arbeiderklassen

I novella "Arbeidsnever" av Jan Kristoffer Dale heter hovedpersonen Trygve. Han har opplevd utenforskap gjennom oppveksten og sliter med å finne seg til rette i jobben. Du skal lese og tolke novella. Til sist skal du skrive om novella med norskfaglige begreper.
Til læreren:

I dette opplegget skal elevene jobbe med sammenhengen mellom virkemidler og tema i novella. De vil få innsikt i hvordan en flat spenningskurve og bruk av dialekt skaper realisme.

Dales podkast er fin inspirasjon før elevene leser novella. Den kan inspirere elever til å skrive sin egen historie i skjønnlitterær form.

Del 1: Kontekst - hør podkast

Når vi leser skjønnlitterære tekster, er det ikke alltid relevant å gå inn på forfatterens biografi. Men novella "Arbeidsnever" har en handling som likner på Jan Kristoffer Dales eget liv. I radioprogrammet Sommer i P2 på NRK fortalte Dale om en oppvekst med utestenging og mobbing både fra andre ungdommer og fra lærere på grunn av vekta si.

Lytt til podkasten på nettsidene til NRK: Sommer og vinter i P2 (nrk.no)

Sammendrag av podkasten

I podkasten forteller Jan Kristoffer Dale om oppveksten sin i Froland. Han og broren opplevde mobbing fordi de var overvektige. Det endte med at de to hang sammen og brukte mye tid på film. De hadde lite sosial omgang med andre.

Da Jan Kristoffer Dale var ferdig med ungdomsskolen, gikk han på videregående skole i Arendal. Her var det et par lærere som plaget ham på grunn av vekta. Dette var en av de viktigste årsakene til at han ikke klarte å fullføre skolen. Han ble en såkalt drop-out.

Dale hadde problemer med å få jobb, men tok strøjobber, for eksempel på et bryggeri. Det var et hardt arbeid han ikke trivdes med.

Jan Kristoffer Dale forteller også om sine litterære helter og hvordan han selv begynte å skrive.

Diskuter i grupper:

Hva syns dere om Dales fortelling om egen oppvekst? Var det deler av historien som gjorde spesielt inntrykk på dere? Hvorfor (ikke)?

Del 2: Les novella og diskuter

Relatert innhold

Aleine:

 1. Les novella

 2. Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha lest novella? Skriv ned.

I grupper:

 1. Forklar hva du skrev og forklar hvorfor du sitter igjen med disse følelsene.

 2. Hvilke likhetstrekk finner dere mellom Jan Kristoffer Dales eget liv og handlinga i novella?

 3. Hvilket miljø foregår handlinga i?

 4. Hvordan syns dere forfatteren framstiller jobben til Trygve? Vis med minst to sitater fra novella.

 5. Hva mener dere er temaet i novella? Begrunn ved å finne minst ett eller to sitater.

I plenum:

Alle gruppene kommer med sine bidrag til hva som kan være temaet i novella. Skriv dem opp på tavla.

Del 3: Spenningskurve, dialekt og realisme

Modell som viser hvordan spenningskurven gradvis stiger mot et klimaks, før den faller mot en løsning og avslutning . Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi bruker gjerne begrepet spenningskurve om handlinga i skjønnlitterære tekster. Grovt sett kan vi si at de har:

 • innledning

 • ett eller flere høydepunkt/vende-punkt

 • avslutning

I par:

Diskuter og tegn opp spenningskurven i novella "Arbeidsnever".

I plenum:

 1. Sammenlikn illustrasjonene deres med de andres i klassen.

 2. Hvorfor tror dere Jan Kristoffer Dale har valgt nettopp denne spenningskurven?

 3. Hvordan bidrar spenningskurven i novella til å skape realisme? Eller med andre ord: Hvorfor gjør nettopp denne spenningskurven novella mer virkelighetsnær?

 4. Et annet virkemiddel i novella som bidrar til realismen er replikkene. Finn eksempler på dette.

 5. Hvordan veksler novella mellom nåtid og fortid? Hvordan bidrar tilbakeblikkene med å forklare hvem Trygve er i nåtidshandlinga?

Del 4: Symbolikk og gjentakelser

 1. Novella har et eksempel på gjentakende symbolikk. Klarer dere å finne denne og forklare hva den betyr for novella?

Hint

Novellas tittel

Del 5: Klasseperspektivet

Jan Kristoffer Dale ble intervjua av Dagsavisen like etter at novellesamlinga Arbeidsnever kom ut. I dette intervjuet sa han:

– Jeg var veldig sinna da jeg skrev tittelnovella, "Arbeidsnever" [...] At Norge liksom er et klassefritt samfunn, bare ler han av. – Det skal ikke mye til for å vise at klasseskillet fins likevel. Et par år på høgskole, sett mot noen som kanskje ikke fullførte videregående, så ser man forskjellene. Hvordan man går kledd, hva man spiser, små og store ting. Da jeg jobba i flaskesorteringa på bryggeriet hadde vi av og til folk innom på kveldstid, som dugnad for lag og foreninger. Da sto det menn med høy utdannelse og lederstillinger i andre bransjer, side om side med meg, og snakket om at dette her var en skikkelig bomsejobb. Jobben jeg utførte hver dag. Min mor, som er reinholder i kommunen, kjenner også mye på det. På skammen.
(Sandve, 2016)

Diskuter i plenum:

 1. Hvilke typiske arbeiderklassemarkører har familien til Trygve?

 2. Hva kjennetegner Steinar, representanten for middelklassen?

 3. Kjenner dere igjen det Dale sier? Er det skamfullt å ha foreldre som jobber i arbeiderklassen eller er trygda? Og er det stas å fortelle at du er legesønn, advokatdatter eller ...?

 4. Ville det vært skamfullt for dere ikke å fullføre noen utdanning og i stedet jobbe i et yrke som ikke krever utdanning og har lav lønn? Hvorfor (ikke)?


Del 6: Skriv selv

Velg én av oppgavene under:

Oppgave 1

Skriv en tekst på 500–700 ord om hva som er temaet i novella "Arbeidsnever" og hvordan dette temaet kommer til syne. I teksten din skal du bruke disse fagbegrepene:

 • flat spenningskurve

 • replikker på dialekt

 • realisme

 • virkelighetsnær

 • symbolikk

 • gjentakelse

 • nåtid og fortid

 • tilbakeblikk

 • arbeidsnever

 • arbeiderklassemarkører

Hvorfor skal du gjøre dette?

I denne oppgaven skal du særlig øve deg på å bruke norskfaglige begreper om en skjønnlitterær tekst. Jobb med å kople virkemidler sammen med temaet i novella.

Relatert innhold

Oppgave 2

Skriv ei novelle om ditt eget liv. Målet er at novella skal være virkelighetsnær. Bruk gjerne disse virkemidlene for å skape realisme:

 • Ei nåtidshandling skrevet i presens, men med tilbakeblikk skrevet i preteritum eller andre fortidsformer. Velg tilbakeblikk som er avgjørende for å forklare hvem du er i dag.

 • Ei blanding av tankereferat og replikker. Skriv gjerne replikkene på dialekt og/eller bruk av sosiolekt.

 • En spenningskurve som du syns er troverdig. Det vil si: Hvis du vil fortelle om noe dramatisk, bør du øke spenninga, men hvis du vil fortelle om et litt begivenhetsløst liv, slik Dale gjør, bør spenningskurven være flat.

Kilder

Sandve G.E.S. (31.08.2016) i "Livet mitt er ikke skittent" fra Dagsavisen.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 21.06.2021

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme