Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

"Gutten" – ei novelle om skilsmisse

I novella "Gutten" (2019) av Margaret Skjelbred ser vi de voksne fra et barns perspektiv. Hva sier historien oss om hvordan det er å være skilsmissebarn og ha dysfunksjonelle voksne?
NSB-tog som farer av gårde på skinnene. Det er grønne marker og fjell i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Les novella og skriv ned førsteinntrykket

 1. Les novella "Gutten" (under).

 2. Skriv ned alt du synes er viktig i denne novella. Det kan for eksempel være

  • hvilke følelser novella vekket i deg

  • om det var noen av karakterene du fikk sympati eller antipati for og hvorfor

  • hva du mener er temaet i novella

Relatert innhold

Novelle av Margaret Skjelbred

Del 2: Lag et relasjonsskjema

 1. Hvilket forhold har karakterene i novella til hverandre? Lag en oversikt der du skriver/tegner inn hvordan forholdet er mellom gutten og

  • guttens mor

  • guttens stemor

  • guttens far

 2. Finn sitater i novella som viser hvordan relasjonene er mellom de ulike karakterene.

 3. De ulike karakterene har også sine problemer. Skriv inn hvilket problem hver karakter i novella har.

Del 3: "Gutten" og sympati

Gutt sitter på fanget til foreldrene sine. Moren holder ham rundt livet. Alle tre smiler og ser glade ut. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Synsvinkelen i novella er lagt til gutten. Vi ser altså de voksne og problemene deres gjennom guttens øyne.

 1. Finn sitater i novella som du synes viser barnets perspektiv på voksnes problemer.

 2. Hvilken funksjon har det at leseren ser historien gjennom en ung gutts øyne?

 3. Gutten står midt i en konflikt mellom moren og faren sin. Hvilke sitater viser at han gjør det?

 4. Hva vil dere si novella forteller om hvordan det er å være et skilsmissebarn?

 5. Les artikkelen "Sympati" av Tone Selboe (under). Teksten handler om hvordan realistene generelt, og Charles Dickens spesielt, skaper sympati med karakterene sine. Synes dere noen av tankene i artikkelen kan overføres til novella "Gutten"? Begrunn svaret ved å vise til sitater.

 6. Novella slutter katastrofalt. Hvorfor tror dere forfatteren har valgt denne avslutninga?

Relatert innhold

Hvordan, og hvorfor, skaper realisten Charles Dickens sympati med sine karakterer?

Del 4: Også ei novelle om omsorgssvikt?

Diskuter i par:

Vil dere si at guttens mor er egna til å ha omsorg? Begrunn svaret ved å vise til tekstsitater.

Del 5: Å lese gjør deg mer empatisk

Ung jente ligger på magen i senga og leser i ei bok. Boka har gult omslag, og jenta holder rundt den med begge hendene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu
 1. Les artikkelen "Skjønnlitteratur kan gjøre oss mer empatiske" på Forskning.no.

 2. Skriv ned: Hvordan kan det å lese denne novella få deg til å forstå andre menneskers følelser bedre?

 3. Bytt lapp med en medelev og les elevens svar.

 4. Var det noe i svara dere syntes var spesielt godt skrevet? Les det høyt for resten av klassen.

 5. Hvor mange av dere leser skjønnlitteratur på fritida? Ta ei avstemning i klassen. Diskuter deretter om dere leser nok skjønnlitteratur.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 16.02.2022

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme