Hopp til innhold

Oppgave

Arranger en lesesirkel om samtidslitteraturen

"Hva kjennetegner dagens samtidslitteratur?" Dette skal dere finne svar på ved å arrangere en lesesirkel og deretter lytte på en podkast med Jonis Josef, Tore Renberg og Marta Norheim.

Ung mann leser bok. Foto.

Del 1. Les!

Når du skal være med i en lesesirkel, leser du først litteratur. Deretter møter du andre som har lest det samme som deg, for å diskutere innholdet i tekstene.

Derfor skal du nå lese fire samtidstekster. Målet med lesinga er å besvare denne problemstillinga:

 • Hva kjennetegner dagens samtidslitteratur?

Du bør derfor notere deg svar på to følgende spørsmål til hver tekst du leser:

1. Hva er temaet i teksten?

 • Er teksten samfunnskritisk?

 • Eller er det kanskje mer en psykologisk tekst som handler om evige temaer, som kjærlighet, lengsel, savn, sorg, naturen, livet eller døden?

 • Har teksten et tydelig budskap?

2. Hvordan er teksten skrevet?

 • Kan du finne noen virkemidler?

 • Er det noe som skiller seg ut?

 • Hvem har synsvinkelen?

Her er tekstene du skal lese:

Del 2. Arranger lesesirkel

Ungdommer sitter rundt et bord på en kafé og diskuterer. Foto.

I en lesesirkel skal alle komme til orde. Målet er å utveksle erfaringer om teksten dere har lest aleine. Kanskje gir andres innspill deg helt nye perspektiver?

Gå sammen i grupper og diskuter:

 1. Gå gjennom hver tekst og diskuter det dere mener er tema i tekstene.

 2. Vil dere si at noen av tekstene er samfunnskritiske og har et tydelig budskap? I så fall: Hvilket?

 3. Hvordan er skrivestilen i tekstene dere har lest?

Del 3. Oppsummer i klassen

Vend tilbake til problemstillinga "Hva kjennetegner dagens samtidslitteratur". Diskuter om dere klarer å komme fram til noe svar på denne etter å ha lest samtidstekstene og diskutert disse med andre.

Del 4. Lytt til en podkast om samtidslitteraturen

 1. Lytt til podkasten med tittelen "Hva kjennetegner dagens samtidslitteratur".

 2. Diskuter om de funnene dere gjorde, stemmer overens med det forfatter Tore Renberg og litteraturkritiker Marta Norheim trekker fram som kjennetegn ved samtidslitteraturen.

Jonis Josef i podkaststudio. Foto.

Hva vet jeg?

Hva kjennetegner dagens samtidslitteratur?

Møt forfatter Tore Renberg og litteraturkritiker Marta Norheim i samtale med Jonis Josef om norsk samtidslitteratur. Hva skriver forfatterne om, og hvordan?

0:00
-0:00
Sist faglig oppdatert 10.05.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale