Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Arne Garborg og Anna Kleiva om penger

For over 100 år siden skreiv Arne Garborg "Um pengar", en tekst full av påstander om hva vi kan og ikke kan kjøpe for penger. Temaet er evig aktuelt, for over 100 år seinere går Anna Kleivas jeg-person rundt i LA og undres over hva hen skal gjøre med en overraskende slump penger hen har fått.
Kvinne som kaster mange pengesedler opp i lufta. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1. Påstander om penger

Diskuter disse påstandene i klassen

 • Å ha mye penger gjør deg lykkelig.

 • Folk i rike land er lykkeligere enn folk i fattige land.

Kronestykker i stabler. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 2. Les forskning om penger og lykke

Hva sier egentlig forskning om sammenhengen mellom lykke og penger? Les artikkelen "Gjør penger oss lykkeligere?" på nmbu.no.

Diskuter i klassen

 1. Hvilke svar gir forskninga på de påstandene dere diskuterte i del 1?

 2. Var det noen av forskningsresultatene som overraska dere? Begrunn svara deres.

Del 3. Arne Garborg om penger

Portrett av en sittende Arne Garborg. Maleri.

I 1903 skreiv Arne Garborg diktet "Um pengar". Det er et dikt med et budskap. Men hvilket? Dere finner diktet under.

Jobb i par

 1. Noen ord er utelatt fra diktet. Les diktet, og prøv å dra riktig ord til riktig sted.

 2. Forsto dere budskapet i diktet? Diskuter hva Garborg skriver om penger, og hva vi kan gjøre og ikke gjøre med penger.

Del 4. Anna Kleiva om penger

Boka Echo Mountain – forteljingar frå L.A. (2018) er ei reiseskildring fra Los Angeles. Dere finner prosateksten "Pengar (veks på tre, tre veks på kroppen min)" under. Les teksten, og svar deretter på de følgende spørsmålene.

Jobb aleine

 1. Teksten framstår som litt gåtefull. Hva mener du den vil fortelle deg?

 2. Jeg-personen ramser opp alt hen vil kjøpe om hen skulle bli rik. Lag ei liste over alle tinga hen vurderer å kjøpe.

 3. Se over lista du har laga. Hvilken funksjon mener du det har at jeg-personen ramser opp alle disse tinga hen kan kjøpe for penger?

 4. Les de tre siste avsnittene i essayet om igjen. Hva vil du si er budskapet i disse avsnittene?

Diskuter i grupper

 1. Sammenlikn svara deres. Har dere oppfatta teksten likt?

 2. Finn minst tre sitater som dere syns er sentrale for å forstå tematikken i prosateksten.

Relatert innhold

En tekst av Anna Kleiva om penger og hva du kan få for dem.

Del 5. En fagsamtale om penger og lykke

 1. Se episoden "Lykke" på Broshow på NRK.no.

 2. Fra 07:20 snakker guttene om sammenhengen mellom penger og lykke. Diskusjonen viser at de er uenige. Sitt sammen i grupper, og diskuter hvilken sammenheng dere mener det er mellom penger og lykke. I diskusjonen skal dere vise til alle de fire tekstene dere har gått gjennom her:

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 29.03.2022

Læringsressurser

Postmodernisme og realisme