Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan og hvorfor bruke dialoger?

Dialoger mellom personer er vanlig å ha med i de fleste skjønnlitterære tekster. De er med på å drive handlinga framover og skaper liv i ei fortelling.

Oppgave 1

En skjønnlitterær tekst, som for eksempel ei novelle eller en roman, er vanligvis bygd opp av mange deler. Eksempler kan være

 • direkte personskildring
 • indirekte personskildring
 • miljøskildring
 • tankereferat
 • handlingsreferat
 • dialoger

Les utdraget fra romanen Få meg på, for faen av Olaug Nilssen under. Hvilke av begrepene over vil du bruke om oppbygginga av utdraget?

Utdrag fra Få meg på, for faen av Olaug Nilssen

"Ein torsdagskveld då dei sat og såg eit program om den norske kongefamilien, ringte det ein meiningsmålingsmann til familien til Sebjørn. Sebjørn tok telefonen, og ettersom meingsmålingsmannen ville snakke med den over atten år i familien som sist hadde bursdag, gav han røret til kona si, som fylte førtifire år veka før.

- Kven er det, kviskra ho då Sebjørn strekte seg over stovebordet med den berbare telefonen.
- Ein meiningsmålingsmann, kviskra Sebjørn, og ansiktet til kona blei til ein grimase.
- Kunne du ikkje sagt at eg ikkje var heime? kviskra ho, og Sebjørn svarte litt surt:
- Ja, no er det for seint, du får seie det sjølv.
Kona tok telefonen og sa:
- Ja, hallo, kor lang tid tar dette?
- Det vil berre ta 30 sekund, sa meiningsmålingsmannen, og då syntes kona til Sebjørn at det var greitt.
- Skal vi sette i gang? spurte meiningsmålingsmannen.
- Ja! sa kona til Sebjørn kjekt.
- Kven i kongefamilien likar du best? spurte meiningsmålingsmannen,"

Løsning

Den første delen er et handlingsreferat. Det forteller om hva som skjer. Det andre delen er en dialog, altså en samtale mellom personer.

Hvorfor skal du ha med dialoger?

Det går fint an å skrive skjønnlitterære tekster uten dialoger. Mange store forfattere har gjort det med suksess. Om du likevel ikke er utrolig god til å skrive innsiktsfulle strømmer av bevissthet, er fordelene med dialoger mange:

 1. Leseren kan bli bedre kjent med personen din. Kanskje kan det være en kontrast mellom hva hen sier og tenker?
 2. Dialogene får fram hvilket forhold det er mellom personene i ei fortelling. Har et par et kjølig forhold? Få det fram gjennom iskalde og følelsesløse replikker.
 3. Det å veksle mellom handlingsreferat, miljøbeskrivelser, personskildringer og dialog vil skape en livfull historie. Mange elever har en tendens til å skrive tekster som bare består av tankereferat. Disse tekstene kan ofte framstå som litt monotone.
 4. Dialoger er fantastiske steder å la det oppstå spenning mellom karakterene!
 5. Dialoger gjør historien din mer realistisk. Gjennom dialogene kan du vise leseren din hva som skjer uten å si det direkte. Ønsker du å få fram at karakteren din ikke er til å stole på? Vis det gjennom en troverdig dialog, heller enn å fortelle det rett ut.

Oppgave 2

Les dialogen under. Det er en fortsettelse av dialogen på toppen av denne sida.

 1. Hvordan framstår de to personene i dialogen?
 2. Det kan virke som om kona holder noe skjult. Hvordan kommer dette fram gjennom dialogen?

Utdrag fra Få meg på, for faen av Olaug Nilssen

"Kva ville meiningsmålingsmannen? spurte Sebjørn.
- Ingenting, svarte kona fort.
- Ingenting? spurte Sebjørn
- Han ville vite kva vi hadde ete til middag, så eg gjekk ut på kjøkkenet for å prøve å hugse kva det var vi sat her og åt.
Sebjørn såg rart på kona si.
- Hugsa du ikkje at vi hadde fiskepinnar?
- Nei! sa kona.
- Kunne du ikkje berre ha spurt oss? spurte Sebjørn
- Kunne ikkje han berre ha spurt deg, sa kona fort, til kva Sebjørn gapte forferda før han riste på hovudet og slo ut med hendene for å signalisere at han gav opp eller at han toa sine hender. Ho tenkte:
- Typisk Sebjørn å forlange at eg skal spørje han før eg svarar på noko."

Hvordan sette opp dialoger?

I utdragene fra romanen Få meg, på for faen av Olaug Nilssen ser du hvordan du kan sette opp dialoger. Dette er selvfølgelig ingen fasit. Det er mange måter å gjøre det på, men det viktigste er nok å skille ut dialogen fra handlingsreferatet.

Det kan fungere fint å markere skifte i hvem som snakker med en tankestrek, slik Nilssen har gjort det over. I tillegg kan du bruke verb som "sa", "spurte", "hvisket", "ropte" og lignende for å vise hvordan personene sier noe.

Oppgave 3

Skriv en dialog mellom to jenter som møtes på gata: Kaja og Kathrine. Kathrine har nettopp fått vite at Kaja har baksnakket henne på det groveste til deres felles venner.

Kathrine er rasende og såret. Samtidig vil hun ikke vise Kaja at hun vet om baksnakkinga. Hun vet nemlig at om ryker uklar med Kaja, mister hun hele vennegjengen. Når det gjelder Kaja, er hun litt usikker på om Kathrine har fått rede på hva hun har gjort, men hun prøver å late som ingenting.

Alternativ 1

Skriv dialogen aleine.

Alternativ 2

Skriv dialogen sammen med en i klassen. En av dere skal skrive replikkene til Kathrine, en annen replikkene til Kaja. Husk verb som viser hvordan de snakker etter replikkene.

I tillegg går det an å beskrive de kroppslige reaksjonene til personene. For eksempel kan det si mye om en karakter om du etter replikken skriver: "smilte hun falskt, mens hun kikka bort".

Kilde

Nilssen, Olaug (2005). Få meg på for faen, Oslo: Samlaget.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 17.12.2019

Læringsressurser

Å skrive kreativt