Hopp til innhold

Øvelse

Hva kan du nå om farger?

Ta utgangspunkt i fagtekstene om farger og fargesymbolikk. Er påstandene i denne oppgaven riktige eller gale?

Jente som hukar av for rett alternativ. Montasje.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning

Læringsressurser

Innføring i grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs