Hopp til innhold

Fagartikkel

Skriftfamilier og skrifttyper

Typografi er læren om hvordan du utformer bokstaver og setter dem sammen til en visuell helhet slik at budskapet kommuniseres på en hensiktsmessig måte.

Fyllepenn og gammeldags håndskrift. Fotografi.

Duolineære bokstaver (to tykkelser på streken) er et resultat av skriveredskapene de brukte før i tiden, for eksempel en fjærpenn og blekk. Siden pennen hele tiden ble holdt med samme vinkel mot papiret, ble resultatet at noen streker ble tynne, og andre tykke. Seriffer er et resultat av at pennen ofte la igjen en liten blekkflekk når streken ble avsluttet. I stedet for å la den ødelegge bokstaven, tegnet de de som en seriff til en fin avslutning.

Typografien må kommunisere budskapet på en troverdig måte. Derfor er det ikke vilkårlig hvilken skrifttype du bruker. Skriften er et virkemiddel som må passe til det som fortelles. Hvis du skal lage en invitasjon til en barnebursdag, kan det være passende å bruke en leken skrift som er lett å lese, altså en skrift tilpasset barn. Skal du lage en trykksak for en bank, må du bruke en seriøs og strengere typografi.

Skriftfamilier og skrifttyper

Du har sikkert brukt skriften times. Times er navnet på en skriftfamilie. På samme måte er garamond, caslon og palatino navnene til andre skriftfamilier.

Eksempel på skift som tilhører samme familie. Faksimile.

Eksempel på skriftfamilier

Når vi bruker begrepet skrifttype, snakker vi om de ulike variantene innen en skriftfamilie, for eksempel normal (regular), kursiv (italic), halvfet (bold). Disse variantene blir også kalt snitt eller fonter.

Eksempel på skrift som tilhører sammen skrifttype. Faksimile.

Eksempel på skrifttyper som tilhører samme skriftfamilie

Skriftgrupper

Skriftfamiliene times, garamond, caslon og palatino har en del fellestrekk. De har noen kjennetegn som ligner på hverandre. Disse fellestrekkene gjør at vi kan sette dem i samme kategori, og vi sier at de tilhører samme skriftgruppe.

Skriftgruppen antikva

Eksempler på skrift som tilhører skriftgruppa antikva. Faksimile.

Skriftfamilier og skrifttyper i skriftgruppen antikva

Både times, garamond, caslon og palatino tilhører skriftgruppen antikva, eller nærmere bestemt gammelantikva. Men før du får mer kunnskap om typografi, bruker vi antikva som en samlebetegnelse for alle skrifter med samme kjennetegn.

Kjennetegn på antikva:

  • Bokstavene i denne skriftgruppen har seriffer.
  • De har to forskjellige tykkelser på bokstavene, såkalt duolineær (duo = to).
Skrifttegn med seriffer. Faksimile.

Skriftgruppen grotesk

Eksempler på groteske skrifter. Faksimile.

Skriftfamilier og skrifttyper i skriftgruppen grotesk

Skriftfamiliene arial, helvetica, verdana og calibri har andre fellestrekk enn antikva-familiene. Det er fordi de tilhører en annen skriftgruppe. Denne skriftgruppen kalles grotesk.

Kjennetegn på grotesk:

  • Bokstavene i denne skriftgruppen har ikke seriffer, men rette endepunkter.
  • De har én tykkelse på bokstavene, såkalt monolineær (mono = én).
eksempel på skrift uten seriffer. Faksimile.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Kari Roksvaag Rønning

Læringsressurser

Innføring i grafisk design

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs