Hopp til innhold

Fagstoff

Skriftblanding

Det finnes et hav av skriftfamilier og skrifttyper å velge mellom. Hvis vi benytter oss av alle valgene, kan det fort bli rot, eller visuell støy.
Eksempel på bruk av typografi på plakat. Faksimile.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skriftblanding

For å unngå visuell støy kan det være lurt å følge noen råd om skriftblandinger:

  • Hvis du skal bruke to forskjellige skrifter, er det lurt å velge en skrift fra to forskjellige skriftgrupper, for eksempel en groteskskrift sammen med en antikvaskrift. Disse to skriftgruppene står godt i kontrast til hverandre.
  • To ulike antikvaskrifter bør ikke brukes sammen, og heller ikke to groteske skrifttyper. To nesten like skrifter uttrykker det samme. Å blande dem skaper bare støy.
  • Hvis du vil framheve deler av teksten, eller ha mer variasjon, kan du i stedet bruke de ulike skrifttypene (snitt/fonter) i hver familie, som for eksempel normal, kursiv og halvfet.

Til refleksjon

Studer teksten på bildet nedenfor.

  • Hvilke skriftgrupper er brukt i denne teksten? Hva er gjort for å framheve tekst eller å skape variasjon?
  • Hvor mange skriftgrupper er brukt?
  • Hvor mange skrifttyper (snitt/fonter) er brukt?
Teksteksempel med ulike skrifttyper. Faksimile.
Åpne bilde i et nytt vindu

Komposisjonsprinsipper i skrift

En skrifttype har en form som er nøye designet av en mediedesigner. Det er ingen selvfølge at formen til én skrifttype passer med en annen skrifttype. Skriftblanding må i så fall vurderes nøye.

Når mange skriftblandinger skaper støy, handler det om at det blir for mange kontraster. Hvis det er mange detaljer på en skrift, bør den ikke blandes med en annen detaljert skrift. Da kan det bli for mange detaljer å forholde seg til, noe som kan føre både til visuell støy, til at det blir vanskelig å lese, og dermed til støy i formidlingen av budskapet.

Eksempl på skrift som skaper støy. Faksimilie.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Kari Roksvaag Rønning.
Sist faglig oppdatert 07.03.2017

Læringsressurser

Innføring i grafisk design